Sommartidtabellerna gäller bara åtta veckor nästa sommar

Trots att skolåret avslutar i början av juni, minskar
kollektivtrafikens passagerarantal inteså mycket. Även om en del av
passagerarna börjar cykla till jobbet och semesterperioden börjar,
finns det en tillräckligt stor efterfrågan på kollektivtrafiken
även under sommarsäsongen. HRT har anpassat utbudet till kundernas
behov genom att förkorta sommarsäsongen.

Sommartidtabellerna börjar gälla måndagen den 17 juni. Under
sommarsäsongen minskar man antalet platser framförallt i
rusningstrafik. Någon särskild utglesning av trafiken på
högsommaren görs inte alls på grund av att sommarsäsongen gäller en
så kort tid.  Sommartidtabellsperiod som gäller åtta veckor var i
bruk redan förra sommaren.

Smarta elektroniska sommartidtabellerna 

HRT ger inte ut tidtabellsböcker för
sommartidtabellssäsongen. Linjevisa tidtabeller på lösblad finns
att få ombord på fordonen och på serviceställena några veckor före
tidtabellerna träder i kraft. Allt flera passagerare söker fram
information om tidtabeller på webben eller genom att använda mobila
applikationer.

I hållplatstidtabellstjänsten kan du välja de linjer som
passar dig bäst och skapa en egen tidtabell. Med hjälp av Mina
avgångar- tidtabellstjänsten kan du skapa snabbval med tidtabeller
för de hållplatser som är viktiga för dig, redigera dem vid behov
och öppna en sida med uppdaterade tidtabeller till exempel i
mobiltelefonen. Linjevisa tidtabeller finns lätt att hitta i
pdf-format som går att skriva ut.

Höstens tidtabellsböcker delas inte ut

HRT ger ut tidtabellsboken för vintersäsongen i Helsingfors,
Esbo och Vanda igen nästa höst, men de delas inte ut till
hushållen. Tidtabellsboken kan avhämtas till exempel på HRT:s
serviceställen.  Vintertidtabeller börjar gälla 12.8.

De flesta passagerare anser att det har varit ett bra beslut
bland annat ur miljösynpunkt att sluta dela ut tidtabellsböcker
till hushållen. I många hem slängs boken direkt i papperskorgen.
Dessutom föråldras boken snabbt:  det är inte möjligt att ändra
information som är felaktig eller föråldrad efterhand.