Sibbo får ett nytt busslinjenät

HRT utarbetar ett nytt busslinjenät i Sibbo som erbjuder bättre
förbindelser framförallt inom Sibbo samt utanför rusningstider. HRT
förbereder sig i Sibbo även på ett nytt sätt att ordna
kollektivtrafiken. Det nya sättet ger trafikföretagen mer ansvar
och möjligheter att påverka.

För tillfället beställer och planerar HRT endast en väldigt
liten del av busstrafiken i Sibbo som baserar sig  huvudsakligen på
trafikeringsavtal som gäller under övergångsperioden. En betydande
del av dessa avtal löper ut i slutet av juni 2014. Trafiken enligt
planen över linjenätet i Sibbo som HRT:s styrelse godkände tisdagen
21.5 startar i augusti 2014. 

Det nya linjenätet förbättrar sibbobornas möjligheter till att
använda kollektivtrafik utanför rusningstider och utbudet blir
jämnare i olika tider. Samtidigt blir förbindelserna mellan Nickby
och Söderkulla samt mellan Söderkulla och Eriksnäs bättre även
under kvällarna och veckosluten.

Linjer som kör mellan Östra centrum och Söderkulla samt på
rutten Kervo-Tallmo-Nickby har längre trafikeringstider. I Östra
centrum kan man byta till metron samt till HRT:s bussar och i Kervo
till tåg. Dessa linjer körs varje dag.

Mellan Nickby och Söderkulla samt mellan Söderkulla och Eriksnäs
kommer att köras bussturer varje dag. Kompletterande vardagstrafik
finns mellan Järnvägstorget och Nickby. Dessutom kommer det att
köras skolbusslinjer till Nickby och Söderkulla som passar också
för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Busslinjer som kommer från Sibbo kör för närvarande i
Helsingfors till Kampens bussterminal för fjärrtrafiken. Det är
dock berättigat att de i fortsättningen kör till samma terminaler
än den övriga HRT-trafiken. I planen föreslås att Järnvägstorget
blir den nya terminalen som är snabbare jämfört med Kampen tack
vare bussfiler.

Sibbobor med i planeringen

Linjenätet i Sibbo har planerats i samspel med invånare. På
hösten 2012 grundade HRT en nätgemenskap genom en webbenkät där man
kartlade bland annat kollektivtrafikens nuvarande tillstånd ur
invånarnas synvinkel och utredde de framtida behoven. I
nätgemenskapen deltog 134 sibbobor.

På bloggen frågades om invånarnas åsikter om aktuella
planeringsfrågor och presenterades olika utkast till linjenät och
till slut även utkastet till planen som en helhet. Det kom
sammanlagt 165 kommentarer till blogginlägg. Utkastet till planen
över linjenätet presenterades också i en invånarkväll i mars 2013.
Till invånarkvällen kom knappt 20 invånare.

Respons som invånarna gav gällde olika saker. De förändringar
som presenterats i planen har fått både beröm och kritik.