Ny avtalsmodell överför planeringsansvar till trafikföretag

En ny modell införs för kollektivtrafiken i Kyrkslätt, Sibbo och
Kervo. Enligt den kan trafikföretaget planera tidtabellerna och dra
nytta av ett ökat antal passagerare. Trafiken enligt det nya
avtalet som omfattar cirka 70 fordon börjar i augusti 2014.

I den nya avtalsmodellen har trafikföretaget mer ansvar och
frihet att ordna transporterna än i de nuvarande avtalen, som
baserar sig på bruttoavtalsmodellen. I dem ansvarar HRT för
trafikplaneringen och bär biljettintäktsrisken. Enligt den
nuvarande modellen köper HRT transporter längs en viss rutt med en
viss tidtabell och kvalitet, och trafikföretagets intäkter beror
inte på antalet passagerare. 

De flesta av de nuvarande trafikavtalen i Kyrkslätt och Sibbo
löper ut sommaren 2014. Den nya modellen passar bäst för regionala
trafikhelheter, och därför är det en lämplig tidpunkt att testa den
nu när trafiken i hela kommuner omorganiseras.

De interna linjerna och regionlinjerna i Kervo bildar en helhet
där det kan finnas effektiviseringsmöjligheter i anslutning till
trafiken i Sibbo. Därför testas den nya avtalsmodellen också i
Kervo, och trafikkombinationer mellan Sibbo och Kervo är
tillåtna.

HRT fastställer rutterna och servicenivån, dvs. turtätheten samt
särskilda behov såsom skoltransporter. Trafikföretaget kan
effektivisera verksamheten genom att planera tidtabellerna och öka
sina inkomster om resandet ökar tack vare en välskött trafik,
eftersom en del av trafikersättningen beror på utvecklingen i
passagerarvolymen. Utgångsnivån fastställs efter det första
avtalsåret.

En del av de nuvarande rutterna fortsätter över HRT-området.
Trafiken baserar sig på avtal under övergångsperioden som är
underställda Nylands ELY-central. HRT och ELY-centralen har
planerat trafikarrangemangen tillsammans. De fortsatta rutterna mot
Sjundeå, Borgå, Borgnäs och Träskända som ELY-centralen ansvarar
för beställs som en del av ett mer omfattande avtal genom gemensamt
upphandlingsförfarande. HRT ansvarar för anbudstävlingen.