Rättelser i tidtabellsböckerna

Det finns några fel i höstens tidtabellsböcker. Vi beklagar det inträffade!

Jokerlinjens lördagstidtabeller
På lördagstidtabellen för linje 550 (på sidan 312 i Helsingfors tidtabellsbok, sidan 272 i Esbo tidtabellsbok och på sidan 207 i Vandas tidtabellsbok) står det felaktigt att turintervallen är 10 minuter mellan klockan 10.09 och 12.59. Den korrekta tiden är 10.09 – 17.59. Det rätta klockslaget finns i pdf-tidtabellerna.

Felaktigt telefonnummer
I samband med tidtabellerna för linjerna 16, 73 och 73N i Helsingfors tidtabellsbok och för linjerna 77 och 88 i Vandas tidtabellsbok finns ett felaktigt telefonnummer till Tammelundin Liikenne Oy. Det rätta telefonnumret är 075 758 0830.

Esbos linje 86
Lördags- och söndagstidtabellerna för linje 86 i Esbos tidtabellsbok är felaktiga. Den korrekta tidtabellen finns här (pdf-tidtabellerna).

Kervos linje 5
I Vandas tidtabellsbok finns en felaktig lördagstidtabell för Kervos busslinje 5. Den korrekta tidtabellen finns i pdf-format och också i den tryckta linjebroschyren för Kervo.

Regionlinje 738
I Vandas tidtabellsbok finns felaktigt en lördagstidtabell för linje 738. Busslinjen är dock inte i trafik på lördagar. 

Bussterminalen vid Elielplatsen
Det har blivit ändringar i bussarnas avgångsplattformar efter att tidtabellsboken gått i tryck. Busslinjerna 40, 43, 63 och 69 flyttar vid Elielplatsen en plattform norrut. I fortsättningen avgår linje 40 från plattform 22, linje 43 från plattform 23, linje 63 från plattform 24 och linje 69 från plattform 25.

Bussterminalen i Mellungsbacka
I Helsingfors tidtabellsbok har en del av förklaringarna på terminalkartan över Mellungsbacka metrostation fallit bort. Hela sidan med texter finns i pdf-format här.