Höstens tidtabellsböcker delas ut nu

HRT-trafiken övergår till hösttidtabeller på måndagen den 12 augusti. Höstens tidtabellsböcker finns nu att hämta på utdelningsställen. Tidtabellsböckerna delas inte ut till hemmen.

Tidtabellsböckerna för Helsingfors, Esbo-Grankulla-Kyrkslätt samt för Vanda-Kervo kan avhämtas på flera utdelningsställen. Tidtabellsböcker samt Kervos linjebroschyr delas ut bland annat på HRT:s serviceställen, VR:s stationer, samservicekontoren i Esbo och Vanda, alla bibliotek i huvudstadsregionen samt i R-kiosker i Vanda och Esbo.

På måndagen och tisdagen 5.-6.8 har HRT tillfälliga utdelningsställen på Kompasstorget på Järnvägsstationen, Kampens bussterminal och på Dickursby tågstation. Tidtabellsböcker delas ut i alla dessa tre ställen kl. 7-18 under båda dagarna.

Höstens tidtabeller finns tillgängliga också i utskrivbar form (i pdf-form).