HRT-områdets kollektivtrafik i toppen av Europa

HRT-områdets kollektivtrafik värderades igen som bäst bland europeiska städer i BEST-undersökningen.

Detta år tackar invånarna allt mera bl.a. för trafikservicens pålitlighet.

Helsingforsregionen placerade sig i toppen av BEST-undersökningen redan fjärde året i rad. 77 procent av invånarna är nöjda med kollektivtrafiken. Lite lägre helhetsvitsordet fick Genève (72 % är nöjda), Stockholm (71 %) och Wien (67 %). I Oslo blev andelen av nöjda 59 procent och i Köpenhamn 53 procent.

Allt pålitligare service

I HRT-området anses kollektivtrafiken betydligt pålitligare än i andra BEST-städer: hos oss är 77 procent nöjda med pålitligheten, i andra städer i genomsnitt 54 procent. Förtroende för kollektivtrafiken bland invånarna i HRT-området ökade betydligt jämfört med förra året då antalet nöjda var 65 procent.

”Kollektivtrafikens pålitlighet har förbättrat glädjande under de senaste åren, när man bl.a. har förberett sig bättre för de besvärligaste väderleksförhållandena på vintern. Detta syns förutom BEST-undersökningen också i HRT:s aktuella kundnöjdhetsenkät där speciellt pålitligheten hos närtågs- och spårvägstrafiken fick bättre vitsord än tidigare”, berättar Antti Vuorela, gruppchef med ansvar för undersökningsverksamheten vid HRT.

Invånarna i HRT-området anser kollektivtrafikens utbud vara bättre (72 % är nöjda) än i konkurrentstäder (i genomsnitt är 66 % nöjda). Tillfredsställelse med utbudet har ökat under de senaste åren.

I Helsingforsregionen anser också flera att de får valuta för sina pengar i kollektivtrafiken (53 % är nöjda, andra i genomsnitt 35 %) och biljettpriserna anses vara rimliga oftare än i andra städer.

Tryggt, bekvämt och enkelt

Trygghetskänslan hos invånarna i HRT-området är på samma nivå som i andra städer. Andelen av invånare som är nöjda med tryggheten har ökat hos oss under de senaste åren. Också tillfredsställelse med resekomforten är i Helsingforsregionen på medelnivå bland andra BEST-partners.

Informeringen vid hållplatser samt i undantagssituationer får mer kritik hos oss än i andra städer. Däremot är man hos oss nöjdare med information som erbjuds i resans planeringsskede. Den största äran hörs till Reseplaneraren, vars popularitet som lättanvänd webbtjänst har varit stabil redan i flera år.

Helsingforsregionen stannar under BEST-städernas medeltal när man mäter tillfredsställelse med personalens förmåga att råda kunderna. Tillfredsställelse med personalens beteende har dock ökat fr.o.m. år 2008 då man systematiskt började ge kundserviceutbildning till förarna.

Lärdom av konkurrenter

I BEST-undersökningen utreds årligen hur nöjda invånarna är med kollektivtrafiken. Samtidigt skaffar man information om saker som kunde utvecklas för att öka användning av kollektivtrafik. För att säkra resultatens jämförbarhet genomförs alla telefonintervjuer i alla städer samtidigt och med samma innehåll.

Helsingfors har varit med i BEST-undersökningen (Benchmarking European Service of Public Transport) fr.o.m. år 2000 och undersökningen har gjorts i alla HRT-medlemskommuner fr.o.m. år 2010. HRT fungerade som ordförande för BEST-undersökningen under åren 2011-2012. År 2013 var sex städer med: Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Genève och Wien. I Helsingforsregionen intervjuades ca 1 700 invånare för undersökningen.

Rapport: Helsingforsregionens kollektivtrafik i internationell BEST-undersökningen 2013