Passagerarnas tillfredsställelse med kollektivtrafiken har stannat på hög nivå

I HRT:s enkät på våren gav över åttio procent av svararna gott eller mycket gott vitsord till kollektivtrafiken i HRT-området.

I HRT:s kundnöjdhetsenkät på våren gav över åttio procent av svararna gott eller mycket gott vitsord till kollektivtrafiken i HRT-området. Bara två procent av svararna var missnöjda.

Passagerarnas allmänna vitsord för kollektivtrafiken på skalan från ett till fem var nästan fyra. Siffran var en aning högre än på våren 2012.

HRT frågade efter ca 25 000 passagerarnas åsikter om sina tjänster på våren. Enkäterna gjordes på vardagarna från mitten av januari till slutet av maj i bussar, metro, närtåg och spårvagnar.

Tillfredsställelse med närtåg högre än tidigare

Vitsord för närtågstrafiken steg mest jämfört med våren 2012, vitsord för metron blev i stället sämre.

Passagerarnas tillfredsställelse med smidighet i närtågstrafiken har ökat med stora steg under de senaste två åren. På våren 2011 var bara 17 procent av svararna nöjda, på våren 2012 var siffran nästan 70 procent och i år redan 80 procent.

Också tågtrafikens pålitlighet ökade betydande enligt svararna. På våren 2012 var 41 procent av svararna nöjda med pålitligheten, i våras över 60 procent.

Också spårvagnarnas vitsord för pålitlighet steg från våren 2012. De förbättrade siffrorna förklaras med att trafiken löpte smidigt under vintern både på spår- och järnvägarna. Passagerarnas tillfredsställelse med spårvangs- och tågtrafik var bättre än på våren 2012 speciellt i januari och februari.

Metron har upprepade gånger fått de högsta betygen av olika kollektivtrafikmedel. Andelen av nöjda passagerare i metron var fortfarande ca 90 procent, vilket är högre än i bussar, spårvagnar och närtåg.

Enstaka vitsord var dock sämre. Över 90 procent av svararna ansåg att metron var pålitlig på våren 2012, men i våras var siffran 83 procent. Andelen av svarare som var nöjda med metrotrafikens smidighet sjönk från 98 procent till 94 procent.

Vitsord berättar bl.a. om problem i ibruktagandet av metrotrafikens nya info-skärmar. Tillfredsställelse med info-skärmarnas funktionsduglighet var som sämst vid årsskiftet men efter det har tillfredsställelse så småningom blivit bättre.

Strejker och trafikorganiseringar syns i vitsord

Om man undersöker tillfredsställelsevitsord detaljerat, hittar man spår efter såväl undantagsrutter som arbetsnedläggelser. Havsvindsvägen i Hagalund i Esbo avstängdes för trafik i januari på grund av byggnadsarbete, vilket påverkade rutter och tidtabeller för över 20 busslinjer. Undantagsarrangemangen sjönk tillfredsställelse speciellt bland passagerare på Esbos interna busslinjer som körde via Hagalund.

Veolia Transport Vandas bussförare strejkade i april och maj, vilket betydande sjönk vitsord för flera interna busslinjer i Vanda under dagarna efter arbetsnedläggelser. 

Bygget i Hagnäs påverkade spårtrafiken, vilket betydde att spårvagnslinjerna 6, 7A och 7B körde undantagsrutter fr.o.m. i början av april. På grund av undantagsarrangemangen gav passagerarna lägre vitsord än tidigare för smidighet av bytena på spårvagnslinjerna 7A och 7B.

Asty Web hjälper att analysera resultat

HRT har utvecklat Asty Web-databas för att analysera resultat av kundnöjdhetsenkäten, vilket öppnar betydande nya möjligheter för att rapportera och analysera forskningsresultat. Forskare kan bl.a. välja fritt vilka som helst frågor i formuläret och skapa själv sina egna tabeller och grafer. HRT tog ASTY Web i bruk i år.