Priset på HRT:s periodbiljett i regiontrafiken stiger inte, prishöjningar för enkelbiljetter

HRT föredrar periodbiljettanvändare i sin prissättning. Priset på periodbiljett i regiontrafiken stiger inte alls. Priset på intern periodbiljett stiger med 1,3 procent i alla HRT-kommuner.

HRT riktar prishöjningar till enkelbiljetter och föredrar periodbiljettanvändare i sin prissättning. Priset på periodbiljett i regiontrafiken stiger inte alls. Priset på intern periodbiljett stiger med 1,3 procent i alla HRT-kommuner. Cirka 80 procent av HRT:s kunder har periodbiljett.

”Kommunernas stöd i prissättning av biljetterna riktas i första hand till värde- och periodbiljetter. Med prissättning av biljetter kan man erbjuda förmån till kunder som använder kollektivtrafiken regelbundet. Med prissättning av värdebiljetter vill HRT locka också kunder som åker kollektivt sporadiskt att använda resekortet, eftersom försäljning av enkelbiljetter på bussarna och i spårvagnarna fördröjer resandet", berättar Pirkko Lento, direktör för avdelningen för passagerartjänster vid HRT.

Till exempel priset på 30 dagars periodbiljett i regiontrafiken för vuxna ändras inte och är 95,80 euro också nästa år. Priset på 30 dagars periodbiljett i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo stiger med 1,3 procent till 46,50 euro (nu 45,90 euro).

Mest stiger priserna på enkelbiljetter. Nästa år kostar en enkelbiljett i regiontrafiken för vuxna 5 euro (nu 4,50 euro) och kommunernas interna enkelbiljetter 3 euro (nu 2,80 euro). Priserna på interna biljetter är enhetliga i alla HRT:s medlemskommuner. Med prishöjning av enkelbiljetten uppmuntras till användning av resekortet eller andra biljetter som köps på förhand, då förarnas biljettförsäljning minskar och trafikens smidighet ökar.

Priserna på dygnsbiljetter som är avsedda för tillfälligt bruk, t.ex. för turister, ändras inte. HRT förhöjer nästa år inte heller resekortets kortavgift eller expeditionsavgift.

HRT föreslår till kommunikationsministeriet att kontrollavgiften förhöjs från 80 euro till 100 euro. Kontrollavgiften har stannat vid den nuvarande 80 euro sedan 2007.

Biljettpriser 2014

 Regionbiljetter
 Närregion 2
 Närregion 3
 Helsingfors
 Esbo
 Kervo, Sibbo, Kyrkslätt
 Vanda