HRT:s nya stomlinje 560 skapar förbindelse mellan Östra Helsingfors och Ringbanan

Den nya tvärgående stomlinjen 560 inleder trafikering på hösten 2015. Bussens rutt går från Rastböle via Nordsjö metrostation, Malm station och Svedängen till Myrbacka. Malm station fungerar som omstigningsförbindelse mellan linje 560 och Ringbanan, vilket gör resandet mellan flygstationen och Östra Helsingfors snabbare. Inledning av linjens 560 trafikering förorsakar ändringar också i andra bussrutter i Nordsjö och Gårdsbacka. Man har fört livlig diskussion om ändringarna på HRT:s webbsidor under november och december.

Linje 560 trafikerar under rusningstiden tätt med ca 7-8 minuters mellanrum. Under veckosluten är turtätheten 10-15 minuter och under de lugnaste timmarna 20-30 minuter. Trafikeringstiden på vardagarna är ca kl. 4.45-23.30 och under veckosluten ca kl. 5.30-23.30.

Hållplatser finns glesare jämfört med grundrutter så att trafikeringen skulle gå lika smidigt som på spår. Också trafikljusprioriteringar gör stomlinjen snabbare. Ett viktigt kriterium för hållplatsernas läge har varit goda omstigningsförbindelserna.  Också på cyklarnas anslutningsparkering fästs särskilt uppmärksamhet. Ruttens totallängd är 28 kilometer och restiden från Nordsjö till Myrbacka är 50 minuter och från Rastböle 60 minuter.

Stomlinje 560 är HRT:s andra stomlinje. Man har fått goda erfarenheter av den första stomlinjen 550 under knappt tio år. Också enligt internationella erfarenheter ökar tydligt linjenät och hög turtäthet passagerarantal och kollektivtrafikens andel som färdsätt. Enligt HRT:s uppskattning betyder linje 560 ca 600 000 extra resor om året och biljettintäkter ökar med 0,5 miljoner euro. Extra kostnader för höstens 2015 trafikeringsändringar är ca 2,6 miljoner euro.

Ruttändringar i Nordsjö, Stensböle och Gårdsbacka

På hösten 2015 ändras linjenätet mest i Nordsjö. Linje 78, Nordsjö hamn-Mellungsbacka(M)-Malm, upphörs. Med samma linjenummer inleder trafikering en ny tillfällig rusningslinje som kör sträckan Gårdsbacka(M)-Stensböle-Malms sjukhus. Bussens trafikering upphör när anslutning i Stensböle blir färdig ungefär på hösten 2016.

Också rutten för linje 90 ändras till förbindelse Nordsjö(M)-Solvik-Nordsjö hamn. Nu kör bussen rutten Nordsjö(M)-Kallviksvägen. Linjens 96 nya rutt är Porslaxvägen-Nordsjö(M). Rutten för linje 98 förkortas till sträckan Östra centrum(M)-Marudd-Rastböle(M). Linje 98A upphörs. Rutten för linje 57 fortsätts från Ladugården via Stensböle till Gårdsbacka, när anslutning i Stensböle blir färdig ungefär på hösten 2016.