HRT:s styrelse beslöt om zonernas prisrelationer i den kommande bågmodellen

Prissättningsprinciper som beslutits definierar prisrelationerna mellan olika zoner. Om biljettpriserna beslutas i samband med varje års budget då den nya bågmodellen tas i bruk. I kollektivtrafikens innersta AB-båge skulle 30 dagars periodbiljett för vuxna kosta 50 euro och i BC-båge 60 euro. 30 dagars biljett för ABC-båge, som motsvarar närmast den nuvarande regionbiljetten, skulle kosta 90 euro. Biljett som täcker hela det nuvarande HRT-området skulle kosta 140 euro. Priserna har framställts enligt detta års prisnivå.

”I biljetternas prissättning ska man finna en balans mellan faktorer som påverkar åt olika håll. Biljettpriserna ska bevaras på en rimlig nivå så att passagerarantalet skulle öka också i fortsättningen. Å andra sidan ska kommunernas finansieringsbehov inte väsentligt öka från den nuvarande nivån. Beslut som nu fattades lyckas ta hänsyn till dessa båda synvinklar”, konstaterar Suvi Rihtniemi nöjd.

I bågmodellen baserar sig zongränserna på avstånd från Helsingfors centrum. De bågformade zonerna heter från den innersta till den yttersta A-D. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda placerar sig inom de tre innersta bågarna. I detta ABC-område gäller period-, värde- och enkelbiljetterna alltid i minst två zoner (AB eller BC).

HRT bad i våras kommunernas utlåtanden om bågformade zonernas och olika biljetternas prisrelationer samt om prissättningsprinciperna för olika kundgrupper. HRT:s styrelse behandlade ärendet i sitt möte 19.11 men bordlade ärendet då. Beslut som nu fattades avviker från den ursprungliga framställningen så att biljettpriset för D-båge höjs till 60 euro. Höjning på 10 euro är svar för utlåtanden från Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. Biljetten för BCD-båge skulle kosta 120 euro.

Rabattbiljetter till barn, studerande och åldringar

Åldersgränsen för barnbiljetten höjs med ett år i den nya bågmodellen: i fortsättningen kan barnbiljetten användas av 7-17-åringar. Studentbiljetter kan köpas av 18-29-åringar som är fast bosatta i HRT-området. Rabatten för båda biljetter är 50 % av den motsvarande biljetten för vuxna.

I samband med den nya bågmodellen tas också en seniorbiljett i bruk. Värdebiljetter säljs med 50 procents rabatt till alla som har fyllt 70 år och är fast bosatta i HRT-området. Biljetten gäller varje dag kl. 9-14.

Den nya bågmodellen för kollektivtrafiken tas i bruk i samband med det nya biljett- och informationssystemet och byte av resekorten år 2017. Den nya modellen möjliggör utvidgande av regionalt taxesystem och anpassar sig lätt för olika kommunstrukturer.

Mer information: Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884 och direktör för Avdelningen för passagerartjänster Pirkko Lento, tfn 050 380 7033

 Karta över bågformade zoner