Filbytarna-undersökningen lodar sådana bilisters attityder som använder kollektivtrafiken. Målet är Europas nöjdaste kunder

Vad skulle få bilisten att byta fil och hoppa från bilen till bussen? Helsingforsregionens trafik utför som bäst en undersökning som utreder bilisternas och kollektivtrafikanvändarnas attityder. Filbytarna-undersökningen ger information om dagens åsiktsklimat och lodar motiv bakom val av trafikmedel. HRT utnyttjar undersökningens resultat i utvecklingen av sina tjänster. HRT:s mål är att Europas mest fungerande kollektivtrafiksystem och de nöjdaste kollektivtrafikanvändarna finns i Helsingforsregionen.

De som deltar i undersökningen representerar tre olika typer av trafikanvändare: 1) de som åker endast med bil, 2) de som åker endast kollektivt samt 3) de som åker både med bil och kollektivt.  Undersökningen blir klar under våren 2014.

Filbytarna-undersökningen utförs av Darwin Ab. Materialet samlas under januari genom gruppintervjuer av sådana företags anställda som har valts med i undersökningen. Intervjuer utförs bl.a. i följande organisationer: Amrop Finland, Esbo församlingar, Palmia, Qvik, SOK, SuPer, TeliaSonera, Teosto och Verkossa Media.

I Helsingforsregionens kollektivtrafik görs årligen ca 345 miljoner resor med buss, spårvagn, metro, färja och närtåg. HRT samkommunens medlemmar är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo.