73 minuter för dagliga resor

HRT:s resvaneundersökning rapporterar att invånarna i Helsingforsregionen använder 73 minuter för sina dagliga resor och gör i genomsnitt 3,4 resor på vardagarna.

En tredjedel av resorna görs gående eller cyklande. Däremot påverkar regionala skillnader då invånarna gör val mellan kollektivtrafik och personbilism. För första gången i 50 år ökar resandet med kollektivtrafiken snabbare än privatbilismen i huvudstadsregionen, kommer fram i rapporten Resvanor i Helsingforsregionen 2012, som HRT har publicerat.

HRT publicerade på hösten 2013 resevaneundersökningens huvudresultat. Nu har resultat sammanfattats i en rapport där finns mer detaljerad information om undersökningens resultat. Resvaneundersökningar har utförts i huvudstadsregionen sedan år 1966. Undersökningsområdet har utvidgats att omfatta 14 kommuner i Helsingforsregionen. Undersökningen producerar information om invånarnas resor och resvanor för trafikplanering och uppdatering av trafikprognoser.

Rapporten Resvanor i Helsingforsregionen 2012 (på finska, sammandraget finns även på svenska)

Arbetspendlare byter till kollektivtrafik

Under jämförelsetidpunkt 2008–2012 ökade kollektivtrafikens andel både i huvudstadsregionen och i hela Helsingforsregionen. Andelen har ökat i största delen av regionens kommuner, i resor till och från arbete och i fritidsresor, bland kvinnor och män och i flesta åldersgrupper. Männen hann i kapp kvinnorna som användare av kollektivtrafiken men kvinnorna väljer fortfarande kollektivtrafiken oftare än män. Cykling och gång ökade sin popularitet i Esbo och Vanda.

Användning av kollektivtrafiken ökade särskilt i resor till och från arbete samt i åldersgrupper för 18–44-åringar. Däremot valde över 65-åringar personbilen oftare än tidigare. Också de personer som har körkort och bil till sitt förfogande har ökat användning av kollektivtrafiken jämfört med personbilen i varje område.

Relativt sett har 35–54-åriga män flest körkort och kvinnor i åldern över 75 år minst. Andelen av personer med körkort i Helsingfors är 77 procent, medan i Nurmijärvi, Tusby, Sibbo, Mäntsälä och Grankulla är andelen 91 procent. Kollektivtrafikens servicenivå påverkar hurdant alternativ kollektivtrafiken anses. I huvudstadsregionen har 80 procent av invånarna resekort eller annan motsvarande kollektivtrafikbiljett till sitt förfogande, medan i hela Helsingforsregionen är andelen 30 procent.