Effektivare biljettkontroll minskade antalet passagerare utan biljett

År 2013 reste ca 2,7 procent av passagerare utan en giltig biljett i kollektivtrafik som HRT kontrollerade, medan år 2012 var antalet ca 3,2 procent. HRT träffade mest passagerare utan biljett i närtåg, spårvagnar och på metrons plattformsområde. HRT kontrollerade kollektivtrafiken i hela HRT-området och därtill riksomfattande fjärrtågstrafiken.

HRT:s målsättning ifjol var att öka antalet passagerare som kontrolleras och rikta biljettkontroller så att antalet passagerare utan biljett skulle minskas. Målsättningar till och med överträffades eftersom HRT kontrollerade år 2013 ca 4 miljoner passagerare, medan antalet biljettkontroller år 2012 var ca 3,4 miljoner. Antalet kontrollerade passagerare ökade alltså ca 15 procent.

Den nya tekniken biträdde avsevärt för att effektivera biljettkontrollen. HRT ersatte de gamla och dåligt fungerande biljettkontrollapparaterna med nya på våren 2012, så år 2013 var det första året då man använde de nya apparaterna hela året. Den nya apparaten gjorde biljettkontrollantens arbete tydligt snabbare, då kontrollanten år 2012 kontrollerade i genomsnitt 232 passagerare om dagen, kontrollerade man ifjol ca 260 passagerare per arbetsdag.

HRT kommer att fortsätta med samma linje i sin kontrollverksamhet även år 2014. Synlig och effektiv biljettkontroll förekommer ökning av antalet passagerare utan biljett och främjar inflödet av biljettintäkter. HRT riktar kontrollverksamhet sporadiskt dit där det finns största antalet passagerare utan biljett, dvs. speciellt till spårtrafiken, linje 550, där inleddes test för öppen betalning, samt till metrons nattrafik.

HRT förlorade ifjol inkomster ca 8 miljoner euro p.g.a. passagerare utan biljett, så sådana passagerare gör fortfarande en betydande skåra i kollektivtrafikens kassa.

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
Direktör för biljettkontrollenhet Jaakko Heinilä, tfn 040 047 9180