HRT avgjorde konkurrensutsättning i Kervo

HRT avgjorde konkurrensutsättning för Kervos busslinjer 5, 8, 633, 738 och 973. Vinnaren är anbudskonsortium Veolia Transport Helsinki Oy och Veolia Transport Vantaa Oy. Trafiken enligt de nya avtalen inleds den 11 augusti.

Linjerna omfattar sammanlagt ca 1,6 miljoner linjekilometer om året och det behövs 16 bussar för att sköta trafiken på vardagarna. Avtalsperioden är 5 år därefter finns möjligheten till en högst 3 års förlängningsoption. Sex trafikföretag deltog i anbudsförfarandet och sammanlagt sex anbud lämnades in.

Busstrafiken i Kervo ordnas fr.o.m. augusti med en ny avtalsmodell där HRT definierar rutter och servicenivå. Trafikföretaget planerar sedan tidtabeller på basis av dem. Den nya avtalsmodellen uppmuntrar trafikföretaget att sköta trafiken så ordentligt och effektivt som möjligt, eftersom trafikeringsersättningen betald av HRT höjs efter det första året om passagerarantalet ökar.

I och med de nya avtalen kommer det att finnas 11 nya utsläppsnåla låggolvsbussar i trafiken i Kervo fr.o.m. i början av år 2015. Alla nya bussar uppfyller E6-utsläppsmen och deras lokala utsläpp är väsentligt mindre än hos nuvarande materiel.

Alla nya bussar är utrustade med luftkonditionering av passagerarutrymmet, säkerhetshytt, alkolås, automatiskt brandsläckningssystem samt uppföljningssystem för körsätt. Säkerhet för förare och passagerare förbättras med kameraövervakning. Därtill är bussarna utrustade med elektronisk stabilitetskontroll.

Linjerna och trafikföretagen fr.o.m. 11.8.2014

Linje Nuvarande trafikföretag Nytt trafikföretag
5 Korsisaari-yhtiöt, Taksikuljetus Oy, Veolia Transport Vantaa Oy Veolia Transport Vantaa Oy och Veolia Transport Helsinki Oy
8 Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy och Veolia Transport Helsinki Oy
633 Veolia Transport Vantaa Oy Veolia Transport Vantaa Oy och Veolia Transport Helsinki Oy
738 Veolia Transport Vantaa Oy Veolia Transport Vantaa Oy och Veolia Transport Helsinki Oy
973 Veolia Transport Vantaa Oy Veolia Transport Vantaa Oy och Veolia Transport Helsinki Oy