Motiva belönade HRT om upphandlingar som främjar hållbar utveckling

HRT och Vanda stad belönades 1.4 i Motivas Hållbar offentlig upphandlare 2014-tävling. Belöningen beviljas för främjande av hållbar utveckling i samband med offentliga upphandlingar.

”HRT belönades för systematiskt beaktande av miljöaspekter i sina upphandlingar. I kollektivtrafikens upphandlingar har man kunnat kombinera innovativhet och miljöaspekter och därigenom finns det nu utsläppssnålt materiel i trafiken. Eftersom 60 % av Finlands kollektivtrafik körs inom HRT-området, har trafikföretagens materielval betydande konsekvenser till kollektivtrafikens utsläpp i Finland”, lyder juryns motiveringar.

Jury, som bestod av representanter från offentlig förvaltning och näringsliv, beviljade dessutom hedersomnämnandena till utrikesförvaltningen, Esbo stad, Lahtis stad, RATU-allians i Tammerfors samt Östra Nylands Avfallsservice för deras hållbara upphandlingar.

Offentliga upphandlingar satte fart på ändringen

I Hållbar offentlig upphandlare 2014-tävlingen söktes bra exempel på strategisk upphandlingsverksamhet samt enstaka upphandlingar som har främjat hållbar utveckling. Med bra exempel uppmuntras också andra aktörer till att utveckla sin egen upphandlingsverksamhet.

Med upphandlingarna påverkas centralt till miljövänlighet av den offentliga sektorns tjänster. Upphandlingsbesluten påverkar t.ex. hur energieffektiva kommunens eller stadens fastigheter är eller med vilket bränsle kollektivtrafiken kör. Offentliga upphandlingar görs i Finland med över 35 miljarder euro årligen. På grund av de stora volymerna kan klokt gjorda upphandlingarna i bästa fall också främja inträde på marknaden för företag som erbjuder innovativa och hållbara lösningar.