Medelålders och seniorer beställde ivrigt resekort

HRT upprepade i april sin framgångsrika kampanj från fjolåret där kollektivtrafikens nya kunder erbjuds resekort med två veckors kostnadsfria testtid. Den två veckor långa kampanjen lockade sammanlagt drygt 15 000 beställare av vilket ungefär hälften var från Helsingfors och hälften från andra kommuner.

Detta års kampanj var riktad speciellt till medelålders och seniorer som använder kollektivtrafiken betydligt mera sällan än andra åldersgrupper. Glädjande många passade på tillfället; 45 procent av beställarna var över 50-åriga. Mest resekortbeställningar, ca 30 procent, kom från 51–65-åriga. 14 procent av beställarna var över 66-åriga och 20 procent 41–50-åriga. Under 30-åriga var 17 procent av beställarna.

”Innan kampanjen utredde vi varför en del av medelålders anser att användning av kollektivtrafiken är besvärlig. I intervjuerna kom fram att en oerfaren användare kan vara osäker och även rädd för att misslyckas i situationer där man köper biljett eller använder den. För dessa människor ville vi berätta med vår kampanj att välkommen modigt med att pröva kollektivtrafiken”, säger HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Även denna gång vädjade kampanjen väl till män: 60 procent av beställarna var män.

Kortbeställningar kom i förhållande till invånarantalet jämnt från alla HRT-områdets kommuner. 46 procent av beställarna var helsingforsare. När det gäller andra kommuner delades beställningar enligt följande: Från Esbo och Vanda ca 21 procent, från Kervo 4,6 procent, från Kyrkslätt 3,7 procent, från Sibbo 1,5 procent och från Grankulla 0,8 procent. Fördelning av beställningarna kommunvis var nästan identiskt jämfört med fjolåret.

Under fjolårets fem veckor långa kampanj fick HRT nästan 34 000 resekortbeställningar och levererade ca 28 000 kort. HRT utredde nya kundernas användning av kollektivtrafiken i februari 2014. Nästan 40 procent av kortbeställarna använde kortet fortfarande och hade köpt kollektivtrafikbiljetter under tio månader till ett värde av 1,5 miljoner euro.