Försäljningsställe för resekort i Kyrkslätt dras in fr.o.m. 2.8

Från början av augusti kan nya HRT:s personliga resekort inte längre köpas i Kyrkslätt eftersom VR stänger försäljningsstället på Kyrkslätt station 2.8. Man kan på vanligt sätt ladda resekorten i stationens automat samt på laddningsställen i butiker och på R-kiosk.

De som bor i Kyrkslätt kan skaffa nytt HRT:s resekort på serviceställen eller samservicekontor i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Kervo. Mer information

Till Kyrkslätt har planerats ett nytt serviceställe där man kan sköta resekortsärenden men förberedelserna är ännu inte färdiga och information om närmare öppningstidpunkten saknas ännu.