Passagerarna är ännu nöjdare med kollektivtrafiken

På våren 2014 gav passagerarna ett rekordhögt vitsord för HRT:s kollektivtrafik, 4,15 på en skala från ett till fem.

Över 25 000 passagerare deltog i vårens undersökning och 90,4 procent av dem anser kollektivtrafiken antingen god eller mycket god.

Passagerarnas tillfredsställelse ökade kraftigt redan på hösten 2013 och i våras fortsatte ökningen moderat.

”Tillfredsställelse ökade i alla trafikmedel. Ökningen var kraftigast i busstrafiken där allmän tillfredsställelse ökade med fem procentenheter till nästan 90 procent. Betydande ökning har också skett i metro- och närtågstrafiken”, säger Antti Vuorela, gruppchef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

Passagerarna anser fortfarande metrotrafiken som den bästa, där antalet nöjda kunder steg till rekordhög nivå, till 94 procent. Också nattmetrotestet ansågs som en god idé. Tillfredsställelse med punktligheten ökade särskilt i metro- och busstrafiken. Passagerarna upplever också att renheten i spårvagns- och närtågstrafiken samt på busshållplatser och närtågstrafikens plattformar har förbättrats avsevärt.

Rutt- och tidtabellsinformation finns väl tillgängliga

Passagerarna är nöjda med rutt- och tidtabellsinformation som HRT erbjuder. Ungefär nio av tio uppskattar att tillgång på information är antigen mycket bra eller ganska bra. Nästan hälften av passagerarna använder mobila applikationer för att söka tidtabellsinformation.

Mobila enheter har betydligt ökat sin popularitet på bekostnad av datorer. Ändå söker man tidtabellsinformation oftast med dator. Tidtabellsbok av papper har förlorat sin betydelse: mindre än 17 procent av passagerarna använde den. Nästan lika många sökte information på hållplatsernas och terminalernas elektroniska skärmar.

Resekort är nummer ett

Över 94 procent av passagerarna använder resekort och 95,6 procent av dem är nöjda med kortet. Många önskar att man kunde ladda kortet på nätet.

Trots att tillfredsställelse med resekortet har stannat på hög nivå, finns det kraftig variation mellan HRT:s medlemskommuner. I Grankulla, Kervo och Kyrkslätt har tillfredsställelse med resekortet minskat en aning, medan i Sibbo har tillfredsställelse stigit till en mycket hög nivå.

Likadana förändringar har skett i vitsord för HRT-områdets biljetturval. Tillfredsställelse har minskat kraftigt i Kervo och någorlunda i Kyrkslätt, medan i Sibbo har den stigit nästan 16 procent.

På basis av respons från kunderna, ser det ut att den kommande bågmodellprissättningen är välkommen eftersom man upplever att prissättningen som baserar sig på resans längd är mer rättvis än det nuvarande systemet.

De fem bästa busslinjerna

De bästa vitsorden i busstrafiken fick Esbos interna linje 16 (Mattby – Hemtans), Helsingfors interna linje 53 (Hagnäs – Munksnäs), Helsingfors interna linje 71V (Järnvägstorget – Bocksbacka), regionlinje 530 (Mårtensdal – Esbo centrum) och 550 (Östra centrum – Westendstationen).