Kutsuplus belönades som Finlands bästa kundgärning

Kutsuplus revolutionerar kundernas vardagliga konsumtionsvanor gällande kollektivtrafiktjänster, konstaterade CXPA Finlands jury i sina prismotiveringar.

CXPA Finland belönade HRT:s Kutsuplus-tjänst som Finlands bästa kundgärning på Customer Experience-dag 7.10. CXPA Finlands jury valde vinnaren enhälligt.

”Efterfrågestyrd Kutsuplus är unik i världen och därför har den förutsatt en stark vision, förståelse av kundupplevelse och kundernas beteende”, motiverade juryns ordförande, CXPA Finlands verksamhetsledare Sirte Pihlaja.

”Kutsuplus revolutionerar kundernas vardagliga konsumtionsvanor gällande kollektivtrafiktjänster och tjänsten har betydande påverkningar på miljön och boendetrivsel. Kunderna som tidigare har använt kollektivtrafiken bara sporadiskt har nu möjligheten att övergå till omfattande användning av kollektivtrafiken och avstå från att köra bil helt eller åtminstone betydligt minska användningen av bil”, lyder prisets motiveringar.

”När man designade servicen år 2011, ville man erbjuda flytande, pålitlig, bekväm och flexibel kundupplevelse med stil ’skjuts som passar just dig’. Utvecklingsarbete framskrider på basis av det och har redan burit frukt eftersom tjänstens popularitet ökar. I september gjorde man redan 7 200 resor med Kutsuplus och publiken önskar hela tiden att tjänsten utvidgas”, konstaterade HRT:s projektledare Kari Rissanen som tog emot priset.

”Ett stort tack tillhör HRT, Ajelo, våra underleverantörer, stödgrupper i campus, städer, ämbetsverk och ministerier, trafikföretagen, dvs. Rapiditaxi, Taksikuljetus och Andersson med sina betjänande förare samt många andra. Men framför allt ett stort tack till alla som reser med Kutsuplus. Deras respons är ytterst viktigt för vår tjänst som utvecklas kontinuerligt. Vi fortsätter att utveckla tjänsten”, sade Rissanen.