Fakturerbar periodbiljett som gäller tills vidare läggs ned 31.12

Den pågående förnyelsen av biljett- och informationssystemet för med sig ändringar till betalningen av periodbiljetten. HRT:s e-faktura- och direktbetalningsavtal samt faktureringsavtal om personalbiljetter som gäller tills vidare upphörs senast 31.12. Resekort som har kopplats till dessa avtal gäller inte i kollektivtrafikmedel om man inte uppdaterar dem före slutet av den sista faktureringsperioden.

Vi har skickat alla våra avtalskunder ett brev där berättas om upphörande av avtalet. I brevet har också nämnts periodbiljettens sista giltighetsdag.

Vad ska du göra om du inte ännu har uppdaterat ditt resekort och har ett e-faktura- eller direktbetalningsavtal om betalning av periodbiljetten?

Du ska besöka HRT:s serviceställe och säga upp ditt avtal och uppdatera ditt resekort, så att du också efter upphörande av faktureringsavtalet kan använda ditt resekort.

Resekortet ska uppdateras före slutet av den sista faktureringsperioden. Du kan kontrollera datumet antingen i decembers faktura eller i brevet som har skickats till dig.

Ta med ditt resekort och ett officiellt identitetsbevis.

Om du inte uppdaterar ditt resekort före den utsatta tiden, ska kortet spärras. Kortet kan därefter inte tas i bruk igen. För ett nytt resekort debiteras en kortavgift på 5 euro. Dessutom debiteras en serviceavgift på 6 euro om värde laddat på ditt resekort överförs till det nya kortet.

Resekortet kan laddas på flera försäljningsställen

Du kan ladda ditt resekort på många olika ställen, t.ex. i HRT-områdets R-kiosker, i biljettautomater och på många supermarkets. Du känner igen laddningsstället på resekortsdekalen. Du kan ladda period på 14–366 dagar på ditt resekort på en gång.

I tjänsten Mitt resekort kan du beställa ett avgiftsfritt meddelande till din e-post som påminner när perioden tar slut. Registrera dig på tjänsten och beställ en påminnelse: https://omamatkakortti.hsl.fi/

Arbetsresesedlar för resor till och från arbetet

Också fakturerbar personalbiljett som gäller tillsvidare läggs ned 31.12. Efter den sista faktureringsperioden gäller arbetstagarnas resekort som är kopplade till faktureringsavtal inte längre för resande. Till företag har skickats instruktioner per post. Mer information kan frågas per e-post: yritysmyynti@hsl.fi.

Företaget kan också i fortsättningen betala personalbiljetter med faktura men då laddas periodbiljetter för en viss tid och betalas helt på en gång. Dessutom kan arbetsgivaren stödja arbetstagarnas resor genom att erbjuda dem arbetsresesedlar eller elektroniska betalningsmedel som privata företag erbjuder.

Läs mer om personalbiljetter