Antalet passagerare utan biljett stannade på låg nivå

Ca 2,7 procent av alla passagerare som HRT kontrollerade reste utan lämplig biljett år 2014. Andelen är lika stor som i fjol.

Flest passagerare utan biljett fanns på närtåg, metrostationernas plattformsområde och på spårvagnar. HRT kontrollerar biljetter i hela HRT-området samt i VR:s närtågs- och fjärrtågstrafik.

HRT:s syfte var att hålla antalet passagerare utan biljett på låg nivå genom att kontrollera biljetter synligt och effektivt. HRT lyckades med målsättningen: HRT kontrollerade under 2014 biljetter av sammanlagt 3,8 miljoner passagerare, vilket är lite mindre än året innan (4 miljoner). I internationell jämförelse är det ett mycket gott resultat om antalet passagerare utan biljett stannar under tre procent.

I kontroller betonades spårtrafik och stomlinje 550 där man har testat öppen betalning såsom i spårvagnstrafiken. Dessutom arbetade kontrollanterna oftare än förra året i kvällstrafiken under veckosluten, bl.a. på grund av nattmetrotestet. Flest passagerare utan biljett träffades på huvudbanans T- och N-tåg och på kustbanans L-tåg. 3,75 procent av de kontrollerade passagerarna på närtåg reste utan biljett.

Dessutom guidade kontrollanterna passagerare vid störningssituationer och deltog i biljettslagsundersökningar samt utbildningen av ordningsvakter som assisterar kontrollanter. Kontrollanterna arbetar också i guidnings- och andra bevakningsuppgifter vid stora publikevenemang.

År 2015 är HRT:s syfte att fortsätta synlig och effektiv biljettkontrollverksamhet och förekomma ökning av tjuvåkningen. Verksamheten riktas särskilt till spårtrafiken och pendeltrafiken på morgonen och eftermiddagen. Syftet är att effektiviteten stannar åtminstone på samma nivå som år 2014: under en dag kontrollerar en kontrollant i genomsnitt 245 biljetter.

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
Direktör för biljettkontrollenhet Jaakko Heinilä, tfn 040 047 9180