Priset för enkelbiljetter höjs inte, det blir höjningar inom period- och värdebiljetter

Biljettpriserna inom HRT:s kollektivtrafik höjs med i snitt 4,1 procent i början av 2017. Det blir höjningar både inom period- och värdebiljetter samt dygnsbiljetter. Priset för mobilbiljetten och övriga enkelbiljetter höjs inte.

Priserna för periodbiljetterna höjs med i snitt 4,2 %. T.ex. 30 dagarsbiljetten inom en zon för vuxna – t.ex. i Helsingfors eller Vanda – kostar 54,70 euro nästa år dvs. priset höjs med 2,30 euro. Priset för en motsvarande regionbiljett höjs med 4,10 euro. Det nya priset är 106,50 euro. Närregion 3-biljett som gäller i hela HRT-området kostar 158,40 euro nästa år dvs. priset höjs med 6,10 euro.
 
Det är dock fortfarande förmånligt att resa med HRT:s periodbiljett. Om man räknar till exempel kostnaderna för resor till och från arbetet och delar priset för 30 dagars periodbiljett med 44 dvs. det genomsnittliga antalet resor till och från arbetet, kostar en resa med en regionbiljett 2,42 euro och en resa inom en zon 1,24 euro. 
 
Barn och studerande betalar 50 procent av priset på biljetter för vuxna. I de övriga specialgrupperna blir rabattprocenten 25 eller 50 procent.
 
Priset för värdebiljetter som köps med resekortet höjs med i snitt 5,5 procent. En värdebiljett för vuxna inom en zon kostar 2,18 euro (höjning 0,12 euro), en regionresa 4,25 euro (höjning 0,21 euro) och en närregion 3-resa 6,31 euro (höjning 0,23 euro). Värdebiljetterna är också i fortsättningen ett förmånligare alternativ än enkelbiljetterna.
 
Priserna för enkelbiljetterna höjs inte. En enkelbiljett för en zon som köps av föraren kostar också nästa år 3,20 euro, en enkelregionbiljett 5,50 euro och närregion 3-enkelbiljett 8,00 euro. Om du köper din biljett på förhand får du den förmånligare: vuxnas enkelbiljett för en zon kostar 2,90 euro, regionbiljett 5,00 euro och närregion 3-biljett 7,20 euro..
 
Enkelbiljetter kan köpas i förväg med mobilappen, via sms och i automaten. Mobilbiljett som togs i bruk förra året och också sms-biljetten har blivit allt populärare. Priserna för dessa biljetter höjs inte vid årsskiftet.
 
Priset för enkelbiljetter som köps i automaten sänks med undantag av Helsingfors. I fortsättningen är enkelbiljetten ungefär 10 procent förmånligare i hela regionen om man köper den i automaten än av föraren. För närvarande är enkelbiljetterna som köps i automaten förmånligare än biljetterna som köps av föraren endast i Helsingfors. Att prissättningen förenhetligas i regionen höjer priset för enkelbiljetterna köpta i automaten i Helsingfors med 10 – 20 cent.     
 
Ungefär hälften av HRT:s kostnader täcks med biljettintäkter och den andra hälften med finansiering från kommunerna dvs. med skattepengar. I den nuvarande ekonomiska situationen har HRT:s medlemskommuner inte beredskap att höja finansieringen. Eftersom kostnaderna ökar, är det enda alternativet att höja biljettpriser. Det tredje och sämsta alternativet skulle vara nedskärning av servicen dvs. turer.
 
HRT föreslår att kontrollavgiften höjs från 80 euro till 100 euro. Avgiften har varit densamma sedan 2007. Om kontrollavgiften beslutar kommunikationsministeriet
 
Mer information om HRT:s biljetter: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser

Biljettpriserna 2017

Biljetterna för en zon i Helsingfors
Biljetterna för en zon i Esbo-Grankulla, Vanda, Kervo-Sibbo eller Kyrkslätt
Region- och närregion 2-biljetterna

  • regionbiljetterna, reseområdet: Helsingfors–Esbo–Grankulla–Vanda
  • närregion 2-biljetterna, reseområdet: Esbo–Grankulla–Vanda–Kervo–Sibbo–Kyrkslätt

Närregion 3 -biljetterna, Helsingfors–Esbo–Grankulla–Vanda–Kervo–Sibbo–Kyrkslätt