Biljettsamarbete mellan Hyvinge och HRT upphör 1.1.2017

Hyvinge stad har sagt upp avtalet om biljettsamarbete med HRT. Uppsägningen träder i kraft 1.1.2017. Efter det subventionerar staden inte längre stadens invånares resor i huvudstadsregionen.

HRT har ett avtal med många kranskommuner i Helsingforsregionen som möjliggör att invånarna i kranskommunerna kan köpa HRT-områdets biljetter på samma pris som personer som är fast bosatta i HRT-området.

Invånare i Hyvinge kan ladda periodbiljetter på HRT:s personliga resekort på samma pris som personer som bor i HRT-området fram till 31.12.2016. Om periodbiljetten laddas mellan den 15 och 31 december, ska biljetten börja gälla före årsskiftet. Följande periodbiljetter för vuxna är tillgängliga:

interna periodbiljetter för Helsingfors, Esbo–Grankulla och för Vanda, och

regionbiljett som gäller i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.

Från och med början av januari kan invånare i Hyvinge ladda endast allmänna periodbiljetter som kan köpas för alla resezoner. Hyvinge stad subventionerar dock inte dessa biljetter. Kunden behöver inte byta resekortet.

Mer information om priset på den almänna periodbiljetten kan hittas här.