Berätta din åsikt om det kommande linjenätet i Hertonäs!

Det planeras små ändringar i linjenätet i Hertonäs för att linjenätet bättre ska motsvara kundernas behov. Kunderna kan nu påverka planerna genom att kommentera och besvara enkäten om olika alternativ. Svarstiden är fram till 19.2.2017.

Om det kommande linjenätet i Hertonäs har man skisserat upp tre olika alternativ. HRT vill nu få respons om alternativen.
De ändringar som nu planeras gäller förutom Hertonäs också Kasberget, Kasåkern och Tammelund. Ändringarna kommer att genomföras skedvis fr.o.m. hösten 2018.
Alternativen kan kommenteras t.o.m. söndag 19.2.21017. Efter det går planerarna alla kommentarer igenom och kommentarerna påverkar valet av det slutgiltiga linjenätet. HRT publicerar de slutgiltiga planerna över linjenätet i Hertonäs under våren 2017.

Mer information om linjenätet i Hertonäs, planalternativen samt svarslänken (på finska) 

Tisdagen den 7 februari presenterar HRT:s planerare planerna över linjenätet. Tillställningen ordnas i kulturcentret Stoa i Östra centrum.

Mer information om tillställningen (på finska)