Flyguppvisning ovanför Brunnsparken påverkar kollektivtrafiken på fredagskvällen 9.6 kl. 16-22

Flyguppvisningen ovanför Brunnsparken förväntas locka en storpublik. Evenemanget orsakar förseningar i kollektivtrafiken i Helsingfors och vissa turer kan ställas in.

Flyguppvisningen över Brunnsparken i Helsingfors lockar en storpublik. Spårvagnstrafiken och busslinjerna i Helsingfors centrum påverkas av evenemanget. Själva uppvisningen inleds kl. 17 och pågår fram till kl. 21, men det kan förekomma störningar i kollektivtrafiken redan från och med kl. 16. 

HRT uppmanar passagerare att reservera tillräckligt med tid då resorna i Helsingfors centrum tar lite längre tid än vanligt.

Till Brunnsparken körs också extra trafik. Läs mer här.