HRT samlar in information om passagerarbiljetter inom Sveaborgs färjetrafik

HRT:s årliga undersökning av biljettslag inleds måndagen den 3 juli. Undersökningen genomförs för första gången inom Sveaborgs färjetrafik. Undersökningen är uppdelad i två perioder, av vilken den första är i juli och den andra senare i höst.

I undersökningen utreds vilken biljett passagerarna använder och i vilken kommun de bor i. Dessutom ställs frågor om passagerarnas anslutningsfärdsätt. Den information som fås från undersökningen om biljettslag utnyttjas vid planering och utveckling av trafiken.

På färjorna görs undersökningen av HRT:s biljettkontrollörer vid sidan av deras kontrollarbete. HRT hoppas passagerarna förhåller sig positiva till undersökningen och håller sin biljett lättillgänglig. Då går undersökningen snabbt och orsakar inte onödiga förseningar för passagerarna.