Två nya HRT:s biljettautomater har installerats på flygplatsen

Två nya HRT:s enkelbiljettsautomar har installerats på Helsingfors-Vanda flygplats, biljettförsäljare har anställts samt åtgärder för att förbättra passagerarinformationen har vidtagits.

Det finns flera olika ställen på Helsingfors-Vanda flygplats var man kan köpa HRT:s biljetter. Nu har också två nya enkelbiljettsautomater installerats på flygplatsen. Man kan köpa HRT:s biljetter i VR:s biljettautomater fram till slutet av året. Det är enkelt att köpa en mobilbiljett. Du behöver endast säkerställa att din telefon har mobildata aktiverat när du köper din mobilbiljett och stiger ombord på närtåget. Applikationen HRT mobilbiljett kan inte visa mobilbiljetten om mobildata inte är aktiverat.
-Vi har dessutom tillsammans med VR anställt guider som rör sig i närheten av biljettautomaterna. De kommer att arbeta fram till slutet av augusti, berättar Mari Flink, avdelningsdirektör för avdelningen Kundrelationer och försäljning.
-Vi har också kartlagt med Trafikverket och Finavia alla tillgängliga platser som vi kan använda för att snabbt kunna erbjuda bättre passagerarinformation.