Lövhalkan är här igen

Korsa spåren försiktigt.

Det lönar sig att vara försiktigt när man rör sig ute i trafiken nu när träden faller sina löv. Det innebär att det blir halt på spårvagnsspåren och att spårvagnarnas bromssträcka förlängs. Löv som samlas och fastnar i spårvagnsspåren blir snabbt till en oljig smet och det gör att det blir väldigt halt. Se dig om en extra gång innan du korsar spåren.

Spårvagnarna är tvungna att sänka hastigheten och kan därför vara försenade. Till exempel på Backasgatan och Munksnäs allén finns det många träd och där kan det bli mycket löv på spåren och extra halt.