Med stadscyklar mellan två städer

I år startar stadscykelsäsongen i Helsingfors redan i april. I Esbo kan man börja cykla med stadscyklar i början av maj. Registreringen för den nya säsongen öppnas i mitten av mars.

Den populära stadscykeltjänsten utvidgas 2018. I Helsingfors börjar cykelsäsongen tidigare är förra året dvs. redan i april: när det exakt sker beror på vårens väder och på vårstädning av gatorna. Esbo får 70 cykelstationer. Det tar sin tid att bygga cykelstationer och därför tas tjänsten i bruk i Esbo 2.5.

Stadscykeltjänsten i Helsingfors och Esbo fungerar som en helhet. Kunden registrerar sig i ett system och betalar en periodavgift. Man kan också cykla mellan städerna dvs. från Esbo till Helsingfors eller från Helsingfors till Esbo, om man vill. Från och med maj kan man återlämna cykeln till vilken station som helst i Helsingfors eller i Esbo. Stadscykeltjänsten fungerar som tidigare men på ett ännu större område. Det finns sammanlagt 2 200 cyklar fördelade på 150 stationer i Helsingfors och på 70 stationer i Esbo.

 

Med stadscyklar till metrostationerna i Esbo

I Esbo är stadscykelstationerna placerade längs metrobanan för att betjäna bland annat i metrons anslutningstrafik. Under februari gör staden beslut om utvidgandet av systemet till Alberga. Beslutet handlar om 35 stadscykelstationer.

”I planeringen av stationsnätet har man tagit i beaktande förbindelser till kollektivtrafiknätet och cykelnätet, boende- och arbetsplatsområden, friluftsområden samt affärscentrum och tjänsterna. En viktig utgångspunkt i planeringen var en kartenkät där invånarna kunde tycka till om stationernas placering”, säger Esbos trafikstyrningschef Johanna Nyberg.

Nätverkskartan beskriver stadscykelstationernas riktgivande placering. Den slutgiltiga placeringen bestäms senare i planeringen då man tar i beaktande t.ex. krav av utrymme för cykelstationerna.
 

Hela säsongen kostar 30 euro

Eftersom tjänsten utvidgas höjs priset för hela säsongen med fem euro. Det innebär att stadscykelsäsongen från april (i Esbo från maj) till slutet av oktober kostar 30 euro i år. Övriga priser förblir oförändrade. Abonnemang för en dag kostar fem euro och för en vecka tio euro. Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift som är en euro per varje halvtimme. En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. HST:s direktion och Esbos tekniska nämnd godkände stadscyklarnas användningsavgifter i sitt möte 24.1.
 

Digitala tjänster förbättras, registreringen öppnas i mitten av mars

Förra sommaren genomförde HRT en undersökning om den digitala tjänsten för stadscyklar. I slutet av säsongen genomfördes också en kundenkät. På basis av resultaten och kundresponsen har HRT beslutat att förnya tjänsten hsl.fi/sv/stadscyklar. Målet är att tjänsten blir ännu enklare att använda och att det är lätt att hitta den information man behöver. Abonnemangsalternativ, priserna och information var stationerna ligger kommer att visas bättre. När en kund som har registrerat sig i stadscykeltjänsten loggar in sig med ett HRT-konto öppnas en anpassad stadscykelsida där visas framförallt information om hur kunden har använt stadscykeltjänsten”, berättar HRT:s ledande kundprogramplanerare Tarja Jääskeläinen. Stadscyklarna kommer att ingå i HRT:s nya app vars första version kommer att lanserar under våren.

Populära tjänsten har fått flera priser

Städcykeltjänsten har visat sig vara populärt i Helsingfors. Med cyklar gjordes sammanlagt 1,6 miljoner resor och under den livligaste dagen hyrdes en cykel i genomsnitt 11 gånger. Stadscykeltjänsten har också fått olika priser, bland annat Helsinki Travel Award 2017 -hedersomnämnande.