HRT planerar förbättringar i busstrafiken i södra Esbo

HRT föreslår till Esbo stads koncernsektion helt nya busslinjer och förbättringar i de nuvarande förbindelserna i södra Esbo. Förslagen är svar till Esbo stads koncernsektion som publicerade en lista över objekt som ska förbättras.

Utvidgandet av metron till Mattby i Esbo förändrade trafiksystemet i södra Esbo och på Drumsö. På grund av den stora förändringen följer HRT noggrant bl.a. kundrespons, körtidsdata och passagerarantal.

Det är förståeligt att en så stor förändring i trafiksystemet orsakar förvirring och ilska, framförallt om restiden har blivit längre. HRT strävar efter att göra alla resor så smidiga som möjligt och tar feedback allvarligt.

HRT har föreslagit till Esbo sammanlagt sex åtgärder vars totala kostnader enligt HRT:s beräkningar är sammanlagt högst ca tre miljoner euro per år. I åtgärderna ingår också helt nya busslinjer.

Dessutom arbetar HRT med en rad mindre förändringar, bland annat justeringar i tidtabeller. Dessa kommer att träda i kraft i februari-mars. HRT förbereder också försök där alla metroturer under morgonrusningen går ända till Mattby.

”Vi beräknar att med justeringar i tidtabellerna och med sex större förbättringsåtgärder kan situationen förbättras avsevärt”, berättar direktören för avdelningen för kollektivtrafiken Tero Anttila.

För närvarande fungerar både metron och Mattby terminal väl”, säger Anttila.

HRT:s förslag till att förbättra busstrafik i södra Esbo:

•en ny busslinje Gäddvik–Westend–Drumsö, körs på vardagar
•en ny busslinje Stensvik–Ring II–Alberga, körs i rusningstid
•en ny busslinje Ladusved–Hagalund–Mejlans eller linje 125B förlängs till Ladusved, körs i rusningstid
•turer på linje 158 kör till två olika ändhållplatser i Esbo
•en eventuell tilläggsbuss på linje 543 för skolelever
•vissa turer på linje 164 som möjligtvis kunde köras längs motorvägen till Bastuviken i rusningstid

 

PDF iconHRT:s svar till Esbo stads koncernsektion i sin helhet (på finska)

PDF iconHRT:s förslag till att förbättra busstrafik i södra Esbo (på finska)