Övertidsförbud kan innebära inställda turer i metro- och spårvagnstrafiken

Från och med måndagen den 5 februari kan turer ställas in i metro- och spårvagnstrafiken på grund av att Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har utlyst övertidsförbud och förbud att byta skift för sina medlemmar. Största delen av metro- och spårvagnsförarna är medlemmar i JHL.

Antalet inställda turer varierar varje dag. Om en förare blir sjuk och det inte finns förare i reserv, kommer turen att ställas in. Det innebär att man ofta får information om inställda turer under samma eller föregående dag.

Framförallt i metrotrafiken körs en del av turerna som övertidsarbete eftersom behov av förare har varit större än väntat.

HST utbildar nya metroförare kontinuerligt. Den senaste förarkursen blev färdig i januari.
- Det finns inte många metroförare i reserv så övertidsförbudet kommer att innebära inställda turer, beklagar Arttu Kuukankorpi, direktör för HST:s enhet Trafikering.

HST och HRT informerar om ändringar i trafiken och om inställda turer via HRT:s undantagsinfo. HST beklagar de besvär som detta orsakar passagerare.

JHL utlyste ett övertidsförbud som gäller kommunsektorn. Förbudet började på måndag 5.2.2018 kl. 6.00 och det gäller tills vidare. På bakgrunden till övertidsförbudet är de pågående kollektivavtalsförhandlingarna.