Hissarna och rulltrapporna vid Botby gårds metrostation renoveras

Den 3 oktober börjar renovering av hissarna och rulltrapporna vid Botby gårds metrostation. Arbetena beräknas vara klara i mars 2019.

Rulltrappan vid Vanhalinnatorget är ur bruk från 3.10 fram till mitten av december 2018.  Rulltrappan vid Botby metrotorg är ur bruk från och med 10.12.2018 fram till mitten av januari 2019.

Hissen vid Botby metrotorg är ur bruk från 7.1.2019 fram till slutet av februari 2019. Hissen vid Vanhalinnatorget är ur bruk från 18.2.2019 fram till slutet av mars 2019.

Arbetena beställs av HST som äger metrostationen och ansvarar för underhållet.