HRT: delårsrapport: passagerarantalet ökar

HRT:s delårsrapport förutspår bättre resultat än budgeterat för januari-augusti. Detta förklaras framförallt av ökat passagerarantal och av gynnsam utveckling av biljettintäkter..

Passagerarantalet förutspås att öka med 3,6 procent jämfört med förra året. Detta betyder 388 miljoner påstigningar per år. I budgeten hade man förutspått att passagerarantalet skulle öka med 1,5 procent.

Biljettintäkterna beräknas uppgå till 374 miljoner euro dvs. 2,5 miljoner euro mer än budgeterat. Detta trots att priset på mobilbiljetten sänktes från 2,90 euro till 2,20 euro vid årsskiftet.

”Försäljning av mobilbiljetter har ökat snabbt. Under perioden januari-augusti har HRT sålt mobilbiljetter för nästan 40 miljoner euro och prognosen för hela året är nästan 75 miljoner euro. Endast i augusti levererades ca 2,3 miljoner mobilbiljetter för kunder vilket är nästan fyra gånger så mycket som året innan.

Verksamhetsutgifterna väntas uppgå till 705 miljoner euro och det underskrider budgeten med 2,5 procent. 71 procent av verksamhetsutgifterna är operativa kostnader som betalas för trafikföretag och de förväntas underskrida budgeten med 14 miljoner euro dvs. med 2,7 procent.

HRT beräknar att räkenskapsperiodens resultat kommer att visa överskott på ca 8 miljoner euro. Prognosen för hela året är ännu osäker eftersom årets totala intäkter påverkas av hur passagerarantalet och biljettförsäljningen utvecklas under slutet av året.