Lövhalkan är här

Löv som singlar ner på spåren kan orsaka förseningar i spårvagnstrafiken. Löv gör spåren halta och då krävs det en betydligt längre bromssträcka för att få stopp på spårvagnarna.

Några ställen är värre än andra: Där det finns många träd blir det även mycket löv i spåret. Därför är det viktigt att passagerarna tar det försiktigt och ser sig om en extra gång innan de korsar spåren.