Elsparkcyklar kurvar runt på stadens gator och den anropsstyrda trafiken återvänder i form av ett smidigt experiment

I tisdags offentliggjordes vinnarna i HRT:s tävling IdeaLab. Till vinnare utsågs ViaVan Technologies B.V. som tillhandahåller anropstrafik och Samocat Sharing Oy som lanserar sparkcyklar och elsparkcyklar för allmänheten på Helsingfors gator. Tanken är att de nya transporttjänsterna ska kunna pilottestas inom HRT-regionen nästa år.

Kollektivtrafiken inom HRT-regionen kompletteras inom kort med två nya transportalternativ: anropsstyrda skjutsar och stadssparkcyklar. HRT börjar pilottesta båda alternativen tillsammans med vinnarföretagen i IdeaLab nästa år.

Vinnarna i IdeaLab var ViaVan Technologies B.V. och Samocat Sharing Oy. Priset i HRT:s tävling IdeaLab som avgjordes i dag, tisdag, var en halv miljon euro som ska användas för att utveckla och testa nya transportformer. Juryn i tävlingen delade ut priset till vinnarna och HRT:s styrelse bekräftade valet genom sitt inköpsbeslut i tisdags.

HRT börjar genast förhandla om pilottestning med vinnarna.   Om allt går som planrat inleds pilottester av de nya transportformerna nästa år. Att pilottesterna blir av säkerställs när HRT och vinnarna undertecknar inköpsavtal under detta år.

 

De bästa sidorna med taxi och kollektivtrafik

HRT och ViaVan Technologies B.V. kommer tillsammans att testa en ny anropsstyrd skjutssamordningstjänst inom Esbo. Pilotprojektet har arbetsnamnet Espoo on Demand.

Pilotprojektet kompletterar HRT:s kollektivtrafik med en flexibel skjutssamordningstjänst som gör det lättare för särskilt pendlare och invånare i området att ta sig från ställe till ställe. Pilotprojektet inleds med åtta fordon och en skjuts kostar fem euro enligt preliminära kalkyler.

”Tjänsten är en kombination av de bästa sidorna med olika trafikformer: att få skjuts från dörr till dörr – eller exempelvis till närmaste metrostation – går nästan lika smidigt och snabbt som med taxi eller egen bil. Eftersom skjutsar kombineras är resan förmånlig och kunden behöver inte leta efter en parkeringsplats eller betala parkeringsavgifter”, säger IdeaLab-jurymedlemmen Jouni Wallander på Solita Oy.

Espoo On Demand går ut på att passageraren via en mobilapp beställer skjuts till en viss destination. Kunden kan beställa skjutsen i förväg eller precis när den behövs. Ett fordon hämtar upp passageraren på en virtuell hållplats i närheten. Algoritmer i bakgrundssystemet kombinerar passagerare och rutter så att passageraren så snabbt som möjligt kommer fram till den virtuella hållplats som ligger närmast destinationen.

 

Stadssparkcyklar sparkas igång i sommar

 

I sommar kommer HRT och Samocat Sharing Oy att tillhandahålla hopfällbara sparkcyklar och elsparkcyklar som invånare och turister inom HRT-regionen får testa. Det är första gången som ett så omfattande test genomförs.

”Sparkcyklar är lätta och lättanvända och utgör därför ett utmärkt komplement till kollektivtrafiken i HRT-regionen och till de ytterst populära stadscyklarna”, säger jurymedlemmen Tiina Kähö vid stiftelsen Smart & Clean.

Sparkcyklar är ett smidigt komplement på korta resor på upp till två kilometer.

”Tjänsten är ett bra exempel på framtidens micromobility-tjänster. En sparkcykel är ett praktiskt transportmedel under de första eller sista kilometrarna av en längre resa. En hopfällbar sparkcykel är också lätt att ta med till exempel i metron eller på bussen”, säger Tiina Kähö.

Enligt den preliminära planen kommer 50 sparkcykelstationer att placeras ut särskilt i centrumområdet.

Användningen av tjänsten kommer åtminstone i pilotfasen att ske i en separat app.

”Många är förtjusta i HRT-regionens stadscyklar. Sparkcyklar som är tillgängliga för allmänheten är en fortsättning i samma positiva anda: det är njutbart och hälsosamt att ta sig fram av egen kraft och genom att dela saker med andra minskar vi behovet av att köpa eget och belasta miljön”, säger Mari Flink, avdelningsdirektör på HRT.

Sparkcyklar har testats ute i världen och även i Esbo har ett småskaligt experiment genomförts.

”Nu är syftet att ta reda på om konceptet kan fungera inom hela HRT-regionen. Kanske inspirerar detta människor att sparka sig fram med håret svallande om sommarkvällarna – och lämna bilen hemma oftare.”

 

Pilotprojekt blir stadigvarande service? HRT söker nya transportlösningar

 

HRT startade tävlingen IdeaLab i juni för att hitta intressanta och innovativa transportlösningar som kan komplettera HRT:s tjänster. Hela 26 bidrag skickades in till tävlingen.

”Genom tävlingen sökte vi efter tjänster som inspirerar människor och gör vardagen och transporterna enkla och smidiga för invånarna i Helsingforsregionen. Det ser ut som att vi har lyckats med det vi föresatt oss”, säger Suvi Rihtniemi, verkställande direktör för HRT.

HRT:s tävling IdeaLab väckte stort intresse både i Finland och utomlands.

”Vi fick in mångsidiga och mycket högkvalitativa tävlingsbidrag. Vid sidan av de vinnande bidragen hoppas vi även på olika sätt kunna förädla andra bidrag till nya tjänster inom HRT-regionen. Allt tyder på att det var rätt beslut att genomföra en utmaningstävling och att ge deltagarna frihet att erbjuda olika välfungerande lösningar som kan komplettera de nuvarande transporttjänsterna. Vi har fått mycket positiv respons på tävlingen från företag”, säger Jemina Uusitalo, MaaS-projektledare vid HRT, som har lett tävlingsprojektet.