Försöket med gratis periodbiljett upphör i Helsingfors

Helsingfors stad finansierade HRT:s AB-periodbiljett för studerande på andra stadiet för höstterminen. Staden beviljar dock inte förmånen för nästa år.

Om du har HRT-kort som Helsingfors stad har beviljat kan du göra på följande sätt:

  • Om du har också ett eget personligt kort, kan du lämna kortet du fått från Helsingfors stad på ett serviceställe eller läroanstalt.
  • Om du inte har ett eget personligt kort, kan kort som Helsingfors stad har beviljat dig uppdateras till ett personligt kort.

Om du har fyllt 18 år, kan du uppdatera studeranderabatten till kortet på HRT:s serviceställe.