Bussbolagen får över 2 miljoner euro för att minska utsläppen

Miljöbonusarna som vi betalar bussbolagen i år minskar koldioxidutsläppen från busstrafiken med nästan 23 000 ton.

Vi betalar totalt 2,1 miljoner euro till de bussbolag som minskar sina utsläpp av finpartiklar och koldioxid.  Bussbolagens åtgärder minskar koldioxidutsläppen från busstrafiken i Helsingforsregionen med nästan 23 000 ton, kväveoxider med 14 ton och finpartiklar med 560 kg före början av nästa år.
Vi betalar bonusarna utgående från det anbudsförfarande som ordnades i höstas. Den här gången deltog tre bolag med totalt 52 anbud. HRT rankade anbuden efter kostnadseffektivitet.
Bonusbeloppet är ungefär en halv miljon euro större än det var 2019. Vi betalar miljöbonusarna utöver de normala trafikeringsersättningarna.
”Vår ambition är att förbättra luftkvaliteten i Helsingforsregionen och minska utsläppen av växthusgaser så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med miljöbonusarna kompenserar vi bussbolagen för de kostnader som åtgärderna för att minska utsläppen orsakar”, säger Tero Anttila, avdelningsdirektör för kollektivtrafiken.
Vårt mål är att minska sådana utsläpp från kollektivtrafiken som påverkar luftkvaliteten, så som kväveoxid, finpartiklar och koldioxid, med över 90 procent före år 2025 räknat från nivån 2010.