Trafikeringsplanen 2020-2021: tätare spårtrafik, ny förbindelse från Hagalund till Esbo centrum

Tåg- och metrotrafiken får högre turtäthet på hösten 2020 och förbindelserna mellan Hagalund och Esbo blir bättre. Den femte stombusslinjen startar när linje 235 blir linje 200. Det sker också andra ändringar i HRT-området. Trafikeringsplanen 2020 – 2021 börjar gälla när sommartrafiken inleds 2020 och slutar i början av sommartrafiken 2021.

Tågtrafiken blir tätare framförallt under veckosluten fr.o.m. augusti 2020.  I- och P-tågen på Ringbanan börjar köra 10-minuterstrafik dagtid på söndagar i stället för den nuvarande 15-minuterstrafiken.  Turtätheten på A-tåg som kör mellan Helsingfors och Alberga utökas från 30 minuter till 20 minuter dagtid på lördagar.

HRT strävar efter att ordna ett Y-tåg som ger en snabb förbindelse från Sjundeå till Helsingfors på vardagsmorgnar. Tåget är framme i Helsingfors kl. 8.  U-tåg som fortsätter till Sjundeå blir X-tåg.

Från och med augusti 2020 går metron en timme senare än nu på vardags- och lördagskvällar. På söndagsmorgnarna börjar trafiken tidigare än nu för att erbjuda bättre förbindelser till arbete. Man förbereder sig också för att hälften av de turer som nu slutar i Hagalund börjar köra ända till Mattby under rusningstid.

Beslutet om den eventuella högre turtätheten till Mattby fattas senare. Turtätheten påverkas av den trafikeringsmodell som metron har då den går ända fram till Stensvik.

 

Nya kollektivtrafikgatan ger bättre förbindelser i Esbo

Den nya kollektivtrafikgatan mellan Storåkern och Kurängen i Esbo beräknas bli klar under 2020.  Efter det börjar linje 118 köra den nya rutten i stället för Åboleden.  Samtidigt förlängs linje 118B från Storåkern till Esbo centrum.  Intervallen mellan Hagalund och Esbo centrum är 10 minuter under rusningstid, och 15 minuter i dagtrafik på vardagar och på lördagar.   Förändringarna på linje 118 börjar inte ännu gälla i augusti  - den närmare tidpunkten meddelas senare.

Linje 235 som kör mellan Elielplatsen och Esbo centrum blir stomlinje 200 i augusti 2020. Linjens rutt ändras inte men för att snabba upp linjen blir avståndet mellan hållplatserna längre, resenärer kan stiga på genom mellandörrarna, man behöver inte visa upp sin giltiga biljett åt föraren och bussarna blir orange.

Den mest populära busslinjen i Vanda, linje 562, får utökad turtäthet (10 minuter) på söndagar i augusti 2020.

En ny busslinje 963 (Kervo-Hyrylä-Paijala) startar i Tusby och Kervo. Linjen fungerar också som förbindelse från Kervo station till Bostadsmässan i Hyrylä.  Dessutom börjar olika bussar köra mellan Hyrylä och Hagnäs även under veckosluten.

Spårvagnarna återgår till Tavastvägen

Det sker ändringar även i spårvagnstrafiken när arbeten på Tavastvägen blir klara och linjerna 6, 6T och 7 återgår till ordinarie rutt i slutet av året. Spårvagnstrafiken återgår till Sörnäs metrostation, när linje 1 och 8 återgår till ordinarie rutt och den avvikande rutten för linje 6, 6T och 7 går mellan Hagnäs och Sörnäs via Berghäll och Helsingegatan.

FAKTA: Trafikeringsplanen 2020-2021

  • HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen.
  • Utkastet till trafikeringsplanen 2020-2021 publiceras på HRT:s webbplats 21.11.2019, och invånarna kunde kommentera planen fram till 8.12.2019.  Sammanlagt 250 kommentarer lämnades in. Förändringarna i Esbos nya kollektivtrafikgata fick mest kommentarer.
  • Bekanta dig med trafikeringsplanen här!