Servicestället i Östra centrum stängt på fredag 14.2

HRT:s serviceställe i Östra centrum är stängt på fredag 14.2 på grund av sjukdomsfall. Serviceställena vid Järnvägstorgets metrostation och i Böle är öppna.

Servicestället vid Järnvägstorgets metrostation
Öppet fre kl. 7.30 – 17, lör kl. 10 – 15

Servicestället i Böle
Semaforbron 6 A, Östra Böle, gångplan
Öppet fre kl. 8.30 - 16.00