Från och med 20.4 kör bussarna enligt sommartidtabeller, men med lite färre turer

Bussarna i HRT-området kör enligt sommartidtabeller med reducerad trafik fr.o.m. måndag 20.4. Ingen utökad nattrafik körs, utan på fredagar kör bussarna enligt tidtabellerna för måndag-torsdag. På lördagarna trafikerar bussarna enligt söndagstidtabellerna. Skollinjerna slutar trafikera.

Sibbobussarna trafikerar enligt de vanliga sommartidtabellerna efter 20.4, dvs. på fredagar och lördagar kör de enligt sina egna tidtabeller för respektive dag.

Följande linjer upphör att trafikera fr.o.m. 20.4 och så länge som sommartidtabellerna gäller:
23N, 39B, 79B, 88B, 91, 91K, 158K, 181, 181K, 182 (182A fortsätter), 225K, 236B, 245, 246T, 246KT, 311A, 348, 348K, 349, 444T, 445T, 565B, 588, 588B, 642K, 643N, 665N, 704, 711K, 736A, 788KV, 841B, 901, 901K, 902K, 903K, 906, 908K, 909, 909K, 964 (964B fortsätter), 964K, 965 (965T fortsätter), 965K, 966, 967 (967K fortsätter), 982, 984, 984K, 987B, 987BB, 989, 989A, 992, 993, 993K, 994, 996

20.4 sker det också ruttändringar:

  • I Tusby börjar en ny linje 965T trafikera Skavaböle - Rusutjärvi - Jäniksenlinna - Jokela.
  • Närbuss 413 börjar köra via Fågelbergsgränd.
  • Följande linjer som normalt körs på sommaren börjar trafikera 245A Esbo centrum - Nouxändan - Kattila och 712A Dickursby – Kuusijärvi.
  • Linje 52 flyttar till undantagsrutt mellan Munkshöjden och Södra Haga. Länk till ett separat meddelande

Den reducerade sommartrafiken fortsätter tiss vidare.

De nya tidtabellerna visas redan i HRT:s Reseplanerare, om du söker tidtabeller efter 20.4. Tidtabeller som går att skriva ut hittar du här

Färre passagerare, färre turer

Coronaepidemin har avsevärt minskat användningen av kollektivtrafiken. De minskade biljettintäkterna gör ett stort hål i vår ekonomi, och därför försöker vi få tillgång och efterfrågan på tjänsterna att motsvara varandra.
Å andra sidan strävar vi efter att se till att de som fortfarande använder kollektivtrafiken kan röra sig så smidigt som möjligt. Den reducerade sommartrafiken är en nivå, på vilken vi även i ett undantagsläge kan garantera så pålitliga trafiktjänster som möjligt, till exempel om en större del än vanligt av trafikföretagens personal inte skulle kunna vara i jobb på grund av epidemin.
Metron, spårvagnarna och tågen fortsätter tills vidare trafikera enligt sina nuvarande tidtabeller. Ändringar i spårvagnstidtabellerna görs 4.5. Om dem och eventuella andra ändringar informerar vi separat.