Välkommen att besvara vår kundenkät beträffande coronaepidemins inverkan på resandet

Coronaepidemin har påverkat även kollektivtrafikresandet i Helsingforsregionen. Välkommen att besvara vår enkät beträffande coronaepidemins inverkan på ditt resande.

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förstå vad du önskar eller oroar dig för gällande kollektivtrafiken just nu. Ditt svar gör det lättare för oss att planera åtgärder i anslutning till säkerheten i kollektivtrafiken. Det tar 5–10 minuter att besvara enkäten och du kan göra det ända fram till 21.6.2020.

Bland alla som lämnat sin kontaktinformation, lottar vi ut fem (5) st. biljetter för zonerna ABCD. Biljetterna är för vuxna och gäller fem (5) dygn och de kan lösas in via HSL-appen (5 priser, värdet på ett pris är 45 €).

Besvara enkäten här.