Felet i biljettautomaterna korrigerat. Betalkorten fungerar i alla automater