Nobina Oy har vunnit konkurrensutsättning – eldrivna ledbussar med låggolv sätts i trafik

Nobina Oy har vunnit vårt anbudsförfarande som inkluderade fem linjer till olika destinationer i Helsingfors och två linjer till Myrbacka i Vanda. I förfarandet ingick trafiken med 68 bussar, och från augusti 2021 kommer Nobina Oy att ansvara för merparten av den med elbussar.

Ledbussarna återvänder till Helsingforsregionen genom att totalt 40 eldrivna ledbussar med låggolv och minst 45 sittplatser införs på linjerna 18, 39 och 40. Ledbussarna gör comeback i trafiken efter en paus på ungefär femton år.

Läs mera om ledbussar

”De eldrivna ledbussarna höjer kvaliteten på resandet eftersom de har god komfort och är rymliga”, säger Tero Anttila, avdelningsdirektör. ”Eftersom bussarna är låggolvsbussar finns det inga trappor alls i gångarna och bussarna rymmer minst fem barnvagnar. Bussarna har stora dörrar som påskyndar på- och avstigningen.”

På linjerna 14, 24, 37, 41 och 42 kommer totalt 18 elbussar med minst 31 sittplatser att införas. Dessutom får linjerna totalt 10 dieselbussar av utsläppsklass Euro 6. Dessa drivs på förnybar diesel och har minst 39 sittplatser.  

De linjer som ingick i anbudsomgången omfattar totalt cirka fem miljoner linjekilometer om året, vilket är nästan 5,5 procent av det årliga antalet linjekilometer i den busstrafik som vi beställer. I den konkurrensutsatta trafiken inkluderades drygt 5 procent av antalet bussar i den busstrafik som vi beställer

Anbudsförfarande för busstrafiken 51B/2020
Objekt 263
Linjer
18    Eira – Munkshöjden
39    Eira – Myrbacka
40    Elielplatsen - Gamlas

Objekt 264
Linjer
14    Kampen – Smedjebacka
24    Kampen - Fölisön
37    Kampen – Hongasmossa (senare Kampen – Myrbacka)
41    Kampen – Norra Haga
42    Kampen - Gamlas