Södra Esbo får nya bussrutter när metron förlängs till Stensvik

Bussrutterna i södra Esbo förnyas när metrotrafiken till Stensvik startar. Enligt nuvarande uppgifter sker föränändringarna 2023. Metron får fem nya stationer. De nya stombussarna förbättrar kollektivtrafikförbindelser inom Esbo.

Att metron förlängs från Mattby till Stensvik betyder smidigare och direkta förbindelser från Esbo till Helsingfors centrum. Metron har hög turtäthet och omfattande trafikeringstider på alla veckodagar. Under rusningstider kan man ta sig till Kampen med direkta busslinjer som kör var 20:e minut från Olars, Bastvik, Ladusved, Kurtby och Tillisbacken.

Den nya metrosträckan och de nya bussrutterna förbättrar avsevärt även resandet inom Esbo. Stombussarna 520 och 530 erbjuder täta förbindelser framförallt mellan metron och kustbanan. De kör med hög turtäthet från Mattby mot Esbo centrum och Alberga.

Rutten för stombuss 510 förlängs från Hagalund till Stensvik. Också förbindelserna från Esbo bland annat till Mejlans och Böle blir smidigare i framtiden

I framtiden kan man inte längre ta sig från Esboviken och Sökö till Kampen med en direkt busslinje. Det är inte möjligt att bevara busslinjerna när metron trafikerar samma sträckan.

Anslutningsbussarna i Kyrkslätt kör äver i fortsättningen till Mattby. Var ändhållplatsen kommer att ligga i framtiden ses över då när metrotrafiken till Stensvik har startat.Det nuvarande busslinjenätet betjänar väl och kostnadseffektivt Kyrkslätt.

Kundernas respons med i planeringen

Kunderna har kunnat delta i planeringen av bussrutterna. Till exempel i augusti 2020 samlade vi in information med en enkät om resvanor. Vi fick lite över 4 000 svar.

Kollektivtrafikplanerare har presenterat på nätet hur planerna framskrider och kunderna har kunnat kommentera planerna. Bloggtexterna har lästs av över 59 000 personer. Vi har också ordnat tre workshoppar för invånarna på distans.