Uppdaterad 3.5: Gatuarbeten påverkar spårvagnstrafiken våren och sommaren 2022

Uppdaterad 3.5: Ändringar i undantagsrutten för linje 7 och i rutten för den ersättande bussen 8X under tiden 13.6 - 14.8. (jämfört med det som tidigare meddelats) // Grundförbättring av gator samt utvidgande av spårvagnsnätet förorsakar avvikelser för spårvagnar även under inkommade sommaren. De första avvikelserna träder i kraft redan i april. Längre avvikelser gäller Tölö och förbindelsen Operan-Sörnäs samt Böle, Kottby och Backasgatan. Kortare avbrott kommer till Berghäll och Munksnäs.

Flera gatuarbeten förorsakar avvikelser för spårvagnar på våren och sommaren 2022. Runebergsgatans och Caloniusgatans grundrenovering, så kallade Åttans gatuarbeten, fortsätter i Tölö. På Helsingegatan vid Sturegatan görs gatu- och spårarbeten. Till Mejlans byggs en ny vändslinga. I Böle och på Backasgatan vid Böle byggs den blivande spårförbindelsen mellan Fiskehamnen och Böle.

Första avvikelsen är i Berghäll 4 – 10.4 och den gäller linjer 3 och 9. Längre avvikelser kan man dela i två skeden: 11.4 – 12.6 och 13.6 – 14.8. De gäller linjer 1, 2, 4, 7 och 8. Linjer 2, 4 och 8 ersätts med bussar i olika etapper.

Ändringar i arrangemangen och tidpunkter är ännu möjliga. Även mindre och kortare avvikelser  är att vänta under sommaren på grund av gräv- och spårarbeten.

Vi meddelar noggrannare om avvikelserna ca två veckor före de träder i kraft. De syns i Reseplaneraren cirka fyra veckor tidigare.

Linjer 3 och 9 på avvikande rutt i Berghäll 4-10.4

Avvikelser för linjer 1, 2, 7 och 8 11.4 – 12.6
Linjer 1 och 2 längs Mannerheimvägen i Tölö
Linje 8 svänger från Operan till centrum. Ersättande buss 8X Operan-Busholmen
Backasgatan uteblir för linje 7

Linje 4 kör inte till Munksnäs 13 – 19.6

Avvikelser för linjer 1, 2, 7 och 8 13.6 – 14.8
Linje 1 på undantagsrutt via Hagnäs till Arabia
Linje 2 endast mellan Olympiaterminalen och Operan. Ersättande buss 2X Posthuset – Böle
Linje 7 körs längs Backasgatan till Kottby (ändring i det som tidigare meddelats)
Linje 8 helt ur trafik 13.6 – 14.8. Buss 8X ersätter på rutten Busholmen - Operan - Sörnäs - Böle (ändring i det som tidigare meddelats)

Hösttrafiken inleds 15.8
Tidtabellsändringar 11.4, 13.6, 20.6 och 15.8
Länkar till projektens nätplatser

Linjer 3 och 9 på avvikande rutt i Berghäll 4 – 10.4

På grund av grävarbeten på Broholmsgatan och Karlsgatan kör linjer 3 och 9 i båda riktningar längs Tavastvägen och Helsingegatan, med andra ord via Sörnäs metrostation och Idrottshuset.
Rutten för linje 3 är Hagnäs – Tavastvägen – Helsingegatan – Västra Brahegatan
Rutten för linje 9 är Hagnäs – Tavastvägen – Helsingegatan – Västra Brahegatan – Aleksis Kivis gata

Björnparken uteblir och för linjens 9 del också rutten längs Flemingsgatan.

Till Björnparken kommer man också under avvikelsen med buss 502.

Karta över avvikande rutter för linjer 3 och 9 under tiden 4 – 10.4

Kartta linjojen 3 ja poikkeusreiteistä Sörnäisten metroaseman kautta

öppna en större karta

Avvikelser för linjer 1, 2, 7 och 8 11.4 – 12.6

Så kallade Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt) fortsätter i Tölö. Huvudpunkter är Caloniusgatan samt Runebergsgatan mellan Tölö torg och Rosavillagatan.

Linjer 1 och 2 längs Mannerheimvägen i Tölö

Linjer 1 och 2 kör rakt Mannerheimvägen i båda riktningar. Ruttavsnittet Arkadiagatan – Runebergsgatan uteblir.

Linje 8 svänger från Operan till centrum. Ersättande buss 8X Operan-Busholmen

Linje 8 kör rutten Arabia – Sörnäs (M) – Operan – Trekanten. Rutten från Operan till Busholmen uteblir.
Buss 8X ersätter 11.4 – 12.6 på rutten Operan – Tölö – Busholmen.

Vid sidan om buss 8X betjänas Tölö av bl.a. stomlinjer 20 och 30.

Backasgatan uteblir för linje 7

I Böle utvidgas byggandet av spårväg mellan Fiskehamnen och Böle  till banbyggarvägen.

Linje 7 flyttas fr.o.m. 11.4 till undantagsrutt från Sörnäs metrostation via Idrottshuset och Aleksis Kivis gata till Böle station. Backasgatan uteblir i båda riktningar.

Backasgatan betjänas av bussar och t.o.m. 12.6 även av spårlinje 1.

Karta över avvikande rutter för linjer 1, 2, 7, 8 och 8X under tiden 11.4 – 12.6

Linjojen 1, 2, 7, 8 ja 8X poikkeusreitit 11.4.-12.6.2022

Öppna en större karta

Spårvägsnätet 11.4 - 12.6 (5 Mb)

Linje 4 kör inte till Munksnäs 13 – 19.6

På Stockholmsgatan byggs en ny vändslinga för spårvagnar i korsningen av Haartmansgatan.

Linje 4 kör för en vecka till Lillhoplax. Ruttavsnittet från Tölö tull till Munksnäs uteblir.

Ersättande buss 4X betjänar mellan Posthuset och Munksnäs.

Karta över ersättningsbuss 4X 13 - 19.6:

2022_06_13 Munkkiniemi 4 ja 4X  kartta_nettiin.jpg

Öppna en större karta

Avvikelser för linjer 1, 2, 7 och 8 13.6 – 14.8

I Tölö fortsätter grundreparationen av Runebergsgatan och Caloniusgatan. I Böle fortsätter byggarbetet av spårväg Fiskehamnen-Böle. På Helsingegatan vid Sturegatan görs gatu- och spårarbeten.

Linje 1 på undantagsrutt via Hagnäs till Arabia

Linje 1 påverkas av alla tre stora arbeten. Den sätts på lång undantagsrutt via Hagnäs till Arabia. Tölö, Backasgatan och Kottby uteblir.

Rutten för linje 1 är Eira – Järnvägsstationen – Hagnäs – Berghäll – Sörnäs – Arabia.

Till Kottby kommer man under tiden 13.6-14.8 med spårlinje 7 som är på undantagsrutt.

Linje 2 endast mellan Olympiaterminalen och Operan. Ersättande buss 2X Posthuset – Böle

Gatuarbeten i Tölö samt spårvägsbygget i Böle påverkar linje 2.

Linje 2 kör rutten Olympiaterminalen – Mannerheimvägen – Operan. Ruttavsnittet Arkadiagatan-Runebergsgatan samt Böle uteblir.

Linje 2 ersätts med buss 2X (Posthuset – Operan – Böle) på Nordenskiöldsgatan och Böle

Linje 7 kör till Kottby

Linje 7 påverkas av byggandet av spårväg Fiskehamnen-Böle.

Linje 7 kör längs Backasgatan till Kottby (ändring i det som tidigare meddelats). 

Från Sörnäs och Backasgatan kommer man till Böle med ersättande buss 8X under tiden 13.6-14.8.

Linje 8 helt ur trafik 13.6 – 14.8. Buss 8X ersätter Busholmen-Sörnäs-Böle

Linje 8 kan inte alls trafikeras på grund av gatuarbeten i Tölö och på Helsingegatan.

Spårvagnar ersätts med buss 8X som kör 13.6 – 14.8 längs rutten Busholmen-Tölö-Operan-Sörnäs-Böle (ändring i det som tidigare meddelats).

Vid sidan om buss 8X betjänas Tölö av bl.a. stomlinjer 20 och 30.

Karta över avvikande rutter för linjer 1, 2, 2X, 7 och 8X under tiden 13.6 – 14.8

Karta över de avvikande rutterna

Öppna en större karta

Hösttrafiken inleds 15.8

Spårvagnar tar ingen sina egna rutter och ersättande bussar 2X oxh 8X slutar på måndag 15.8. Om ändringar och eventuella avvikelser i början av hösttrafiken berättar vi senare.

Tidtabellsändringar

Tidtabeller för samtliga spårlinjer ändras 11.4, 13.6, 20.6 när trafiken övergår till sommartidtabeller och 15.8. då hösttrafiken börjar. Tidtabeller för linje 5 följer båtarnas turlistor.

Avvikelser kommer alltså att drabba spårvagnsresenärerna även under inkommande sommaren. Arbeten är dock nödvändiga för att gator, skenor och till exempel rören under dem hålls i skick. Grundförbättring av gator förbättrar trafikmiljön. Och byggandet av nya spårvägar förbättrar förbindelser i framtiden.

Länkar till projektens nätplatser

Åttans gatuarbeten (Kasin katutyöt, Runebergsgatan och Caloniusgatan, till stora delar på finska)
Spårvägsprojektet Fiskehamnen-Böle
Länkarna leder utanför den här nätplatsen.