HRT:s allmänna rekommendation om munskydd upphör

Den allmänna rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen upphör. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har uppdaterat den regionala maskrekommendationen utgående från THL:s rekommendation. Man kan i fortsättningen själv bedöma när man använder mask.

Vi tackar våra kunder och trafikpersonalen för deras bidrag i att säkerställa tryggt resande under de två coronaåren. Våra kunder har varit väldigt aktiva att visa hänsyn till andra resenärer. Under den här tiden har användning av munskydd naturligtvis varit den synligaste försiktighetsåtgärden.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt rekommenderar att du fortfarande använder mask om det främjar ditt eller din familjemedlems hälsotillstånd. Läs mer


Man får fortfarande använda mask om man vill t.ex. i kollektivtrafiken.