HRT samlar in åsikter om busslinjenätet i Västra Vanda

HRT har öppnat en blogg där man kan diskutera nuläget av
busslinjenätet i Västra Vanda. Bloggen är ett öppet forum för alla
som är intresserade av kollektivtrafiken i Vanda. HRT önskar att få
synpunkter och erfarenheter av vad som fungerar bra just nu, vad
som inte fungerar och hur man kunde förbättra busslinjerna under
kommande år.

I planeringsområdet Västra Vanda ingår Myrbacka, Mårtensdal,
Hasselbacken och Kivistö samt norra Vanda som är glest bebodd. Det
nya linjenätet tas i bruk i samband med trafikstart på Ringbanan år
2015. I Västra Vanda-bloggen berättas om hur planeringsarbetet
fortskrider. Bloggen har nu öppnats för kommuninvånarnas
kommentarer.

Till bloggen (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.