HRT:s plan över linjenätet i Korso–Björkby-området klar för kommentarer 

Nu är utkastet till linjenätsplan för Korso–Björkby-området för
2014–2021 klart för att kommenteras av invånarna, antingen på
webben och eller på två invånarmöten.

Du kan berätta vad du tycker om utkastet till plan över
linjenätet elektroniskt, antingen på HRT:s webbplats eller på
bloggen för planeringen i Korso–Björkby-området. Kommentarer tas
emot fram till 8.2.2012.

Webbplats för
Korso–Björkby-området

Blogg för planeringen i
Korso–Björkby-området

Materialet finns framlagt till pappers på Korso
samserviceställe, som finns i Korso allaktivitetscentral Lumo,
adress Gråsiskavägen 14.

HRT:s trafikplanerare presenterar utkastet på invånarmöten som
är öppna för alla intresserade. Invånarmötena hålls i Lumo i Korso
torsdagen 26.1. kl. 17–19 samt i biblioteket i Björkby torsdagen
2.2. kl. 17–19. Bibliotekets adress är Granrisstigen 2.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.