HRT:s styrelsebeslut 19.8.2014

Föredragningslistan kan läsas här

HRT:s personalhälsovård
Styrelsen beslöt att konkurrensutsätta HRT:s personalhälsovård för år 2015–2017, inklusive optioner för år 2017–2018. Framställning

Busstrafikens nya anskaffningsprinciper
Styrelsen godkände ändringar i busstrafikens anskaffningsprinciper och avtalsvillkor. Om ärendet meddelas separat. Framställning

Fortsättningsavtal för Vandas busslinjer
Styrelsen beslöt att fortsätta avtalen för linjerna V61, V62 och V87 med två år. Framställning

Anbudsförfarande för busstrafiken i Vanda
Styrelsen beslöt att konkurrensutsätta de Vandas interna linjer och regionlinjer vars avtal tar slut i slutet av sommartrafikperioden 2015. Konkurrensutsättningen genomförs enligt framställningen. Framställning

Rättelseyrkande gällande nedläggningen av e-faktura och direktbetalning
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet gällande nedläggningen av e-faktura och direktbetalning. Framställning

Avgång av styrelsens ersättare och val av ny medlem
Styrelsen bordlade ärendet. Framställning

Tillfälligt utskott för att behandla och förbereda HLJ2015-trafiksystemutkast och -beslut
Styrelsen beslöt att utse ett utskott av fyra personer för att förbereda HLJ2015-trafiksystemutkast och -beslut. Framställning

HLJ2015 lägesrapport
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Framställning

Kollektivtrafikens servicenivå 2014–2015
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Framställning

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.