Kutsuplus betjänar nu till midnatt

Fr.o.m. måndagen 3.11 förlängdes trafikeringstiden för HRT:s Kutsuplus-bussar med en timme. Tjänstens popularitet har ökat hela tiden.

Kutsuplus betjänar nu från måndag till fredag kl. 6–24. På morgonen kan beställningar göras fr.o.m. kl. 5.45.

Kutsuplus-tjänstens skräddarsydda resor från hållplats till hållplats har snabbt ökat sin popularitet. I augusti gjordes 5 861 resor, i september 7 201 resor och i oktober resan 8 636 resor. Antalet har ökat från förra maj med 94 procent.

Kutsuplus-tjänsten har redan 17 000 registrerade användare. Även SMS-beställningen har ökat sin popularitet. Då kan man resa utan att registrera sig.

Användarna ger huvudsakligen positiv respons om Kutsuplus. Tjänsten också utvecklas kontinuerligt på basis av kundrespons och bl.a. förlängning av tjänstetiden har varit på kundernas önskelista.

Ny, efterfrågestyrd Kutsuplus har väckt omfattande uppmärksamhet och fått beröm från olika aktörer. Senast i början av oktober fick Kutsuplus-tjänst priset som Finlands bästa kundupplevelse. CXPA Finland delade ut priset.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.